Veel Nederlanders sparen meer dan nodig voor hun pensioen. Ze houden daardoor geld over op de oude dag, terwijl ze wellicht geld tekort komen op eerdere momenten waarop ze het beter kunnen gebruiken. Dat blijkt uit de ING Financieel fit Barometer. De ondervraagden denken gemiddeld 68% van hun huidige inkomen te ontvangen als netto pensioeninkomen, maar volgens onderzoek is dit 84% van het huidige inkomen.

Uit het onderzoek van ING blijkt dat Nederlanders denken gemiddeld zo’n 75% van hun huidige netto inkomen nodig te hebben als minimum pensioeninkomen. “Ze vrezen hier niet aan te komen. Een gemiddeld Nederlands huishouden (van 35-65 jarigen) verwacht zo’n 68% van het huidige netto inkomen te zullen ontvangen. Onderzoek toont echter aan dat veel huishoudens meer pensioen zullen ontvangen dan ze verwachten en nodig denken te hebben.” Uit een eerder onderzoek van Netspar blijkt dat het netto inkomen bij pensionering van een doorsnee huishouden zal uitkomen op 84% ten opzichte van het huidige inkomen.

Meer bestedingsruimte
Naast de AOW en het pensioen opgebouwd via de werkgever, hebben veel Nederlanders volgens ING ook andere bronnen waar ze uit kunnen putten na het bereiken van de pensioenleeftijd. “Wanneer spaargeld en een eventuele eigen woning worden meegerekend, kan de helft van de huishoudens na hun pensionering meer besteden dan nu”, zeggen de onderzoekers. “Hoewel de doorsnee Nederlander een goed pensioen zal bereiken, geldt dit niet voor iedereen. Met name alleenstaande, hurende zelfstandigen en eerste generatie allochtonen zijn kwetsbaar.”

Zelf geld opzij zetten
Ongeveer een op de zeven Nederlanders (14%) legt specifiek geld opzij voor het pensioen. ING: “Zij hebben in het afgelopen jaar gemiddeld bijna € 1.900 per persoon opzij gelegd. De vraag is of de mensen die zelf sparen voor hun pensioen ook de mensen zijn die dit het meest nodig hebben.” Binnen huishoudens met een hoog inkomen ligt het aandeel dat in de derde pijler spaart hoger (26%) dan onder de lagere inkomens (4%), concluderen de onderzoekers van ING.