Vorig jaar is het aantal claims dat verzekeraars kregen naar aanleiding van een woninginbraak met 0,7% gedaald. Dat is veel bescheidener dan in 2018, toen 5,7% minder claims werden geteld.

De cijfers komen uit de Risicomonitor Woninginbraken 2020 van het Verbond van Verzekeraars. Dat wijst in deze decembermaand op de nog altijd aanwezige inbraakpiek tijdens de feestdagen: dan ligt het risico op een inbraak ruim 50% hoger dan normaal. Gemiddeld levert dat ruim 2.000 claims op. “Dat baart ons zorgen”, zegt directeur Richard Weurding. Het Verbond denkt dat de inbraakcijfers dalen doordat consumenten zich meer bewust zijn van het inbraakrisico en betere preventiemaatregelen nemen.

12 claims per uur

Maar de feestdagen blijven een knelpunt. “Omgerekend ontvangen verzekeraars tijdens de feestdagen de afgelopen vier jaar nog steeds gemiddeld 12 inbraakclaims per uur. Dat zijn 293 slachtoffers per dag met een traumatische ervaring. De inzet van politie en gemeenten op preventie, handhaving en opsporing blijft dan ook van groot belang. Het Verbond is benieuwd naar hoe de cijfers zich komend jaar zullen ontwikkelen, nu men massaal thuiswerkt en thuisblijft door COVID-19”, zegt Weurding.

Oud en Nieuw topdag voor inbrekers

December leverde de afgelopen vier jaar gemiddeld 7.121 claims op: het hoogste aantal van alle maanden. Juni scoort het laagste met gemiddeld 4.866 claims. Met Oud en Nieuw blijken inbrekers het liefst op pad te gaan: dan komen 90% meer claims binnen dan normaal, gemiddeld 694 inbraakmeldingen. Tijdens de kerstdagen ontvangen verzekeraars gemiddeld ongeveer 80% meer claims over woninginbraken als op een gemiddelde dag. Vorig jaar leverde de Kerst 838 inbraakclaims op.

Vorig jaar, toen de inbraakcijfers in juli bekend werden gemaakt,  focuste het Verbond op de zomervakantie: die blijkt grofweg 10% meer inbraakclaims op te leveren.

Meeste claims in Flevoland

Carnaval zorgt voor een hausse aan claims in het zuiden van het land: in Limburg en Brabant verdubbelt dan het aantal inbraken vergeleken met andere dagen. Limburg is wel de provincie waar vorig jaar het aantal inbraakclaims het sterkst daalde ten opzichte van 2018: met 13,9%. Gelderland boekte de grootste toename: 7,5%. Flevoland gaat aan kop op het gebied van het hoogste aantal claims: dat is 100,2 per 10.000 huishoudens.