Het aantal verkeersschaden waarbij sprake is van doorrijders en onverzekerden is vorig jaar afgenomen. Het aantal zaken waarbij de aansprakelijke dader doorreed, daalde met 1,3% naar 42.667. Het aantal schaden waarbij de dader onverzekerd bleek, daalde nog sterker, met bijna 15% naar 1313. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer.

In totaal werden vorige jaar 44.316 schaden gemeld bij het waarborgfonds, tegenover 45.174 in 2014. In meer de helft van de gevallen (22.359) ging het om schade aan geparkeerde voertuigen. Behalve doorrijders en onverzekerden was er ook sprake van schade door gestolen voertuigen -231 gevallen- en door gemoedsbezwaarden: 105. In totaal keerde het fonds vorig jaar bijna € 50 miljoen euro aan schade uit, in 2014 was dit nog € 41,6 miljoen. Het percentage claims dat werd toegewezen, kroop vorig jaar licht omhoog naar 80% (79 in 2014)

Iedere verzekerde automobilist betaalt mee aan het Waarborgfonds. Via de autoverzekeringspremie werd in 2015 € 6,20 betaald. Bezitters van bromfietsen en van niet-gekentekende motorrijtuigen betaalden een jaarbijdrage van € 0,95.