Woonmaatregelen

De huizenmarkt komt tot rust. Tenminste, daar zijn aanwijzingen voor. De Macro Economische Verkenning (MEV) bevestigt het beeld van enig herstel. Het CPB stelt vast dat het aantal transacties op de woningmarkt aantrekt. Dat blijkt ook de laatste maandcijfers van het Kadaster. Het CPB gaat er dan ook van uit dat de huizenprijzen in 2014 niet verder dalen. Maar er liggen gevaren op de loer, zoals een rentestijging of een ongeremd oplopende werkloosheid.
 • De maximale hypotheekrenteaftrek gaat ieder jaar met 0,5% omlaag tot 38% in 2028.
 • De loan-to-value-ratio (maximale hypotheek) gaat van 105 naar 104% van de woningwaarde.
 • De verhoogde grens voor een NHG-hypotheek van €290.000 gaat per 01-07-2014 naar €265.000 (en verder stapsgewijs naar €225.000 per 01-07-2016).
 • De NHG-grens wordt in de toekomst gekoppeld aan de gemiddelde woningprijs.
 • Bij NHG-hypotheken wordt het onder strikte voorwaarden mogelijk om restschulden mee te financieren.
 • De rente op restschulden is gedurende 10 jaar aftrekbaar.
 • Er mag dubbel hypotheekrente worden afgetrokken als de oude woning nog niet is verkocht.
 • Dubbele hypotheekrenteaftrek is mogelijk als de oude woning nog niet is verkocht. In 2013 is deze periode gemaximeerd op 3 jaar; in 2014 maximaal 2 jaar.
 • Per 01-10-2013 zijn schenkingen tot €100.000 belastingvrij als het bedrag dient ter financiering van de eigen woning; deze uitbreiding vervalt op 31-12-2014.
 • De tijdelijke btw-verlaging op woningrenovaties stopt per 01-03-2014.
 • Er komt een publiekprivaat fonds van €740 miljoen voor goedkope leningen waarmee eigenaarbewoners hun huis kunnen isoleren. Naar verwachting zal het fonds vanaf het najaar van 2013 worden opengesteld.
 • Er komt een Nationale Hypotheekinstelling (NHI) waardoor banken hun NHG-hypotheken stabieler kunnen laten financieren door beleggers. De NHI moet de concurrentie op de hypotheekmarkt bevorderen en de hypotheekrente voor consumenten drukken.
 • De maximale jaarlijkse verhoging van de huur bovenop de inflatie wordt afhankelijk van het inkomen van huishoudens.
 • De huur wordt medebepaald door de marktwaarde van een huurwoning.
 • De verhuurdersheffing geldt ook in 2014.

Woonmaatregelen van vorig jaar

 • Huizenkopers die hun woning binnen 36 maanden doorverkopen, hoeven alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde te betalen.
 • Als op een later tijdstip een losse aanhorigheid bij de woning wordt verkregen, zoals een garage, geldt het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting ook op de aankoop van deze aanhorigheid mits deze tot de woning gaat behoren.
 • Vanaf 01-01-2013 is er voor starters alleen nog hypotheekrenteaftrek als de lening in 30 jaar volledig wordt afgelost volgens een annuïtair aflossingsschema. Dit geldt ook voor het nieuwe deel bij het ophogen van een bestaande hypotheek.
 • Als te weinig wordt afgelost, geldt de lening niet langer als eigenwoningschuld en is vanaf dat moment de betaalde rente niet meer aftrekbaar.
 • Alleen rente op een eigenwoningschuld is aftrekbaar.
 • Bij aankoop van een duurdere woning geldt een nieuwe termijn van 30 jaar voor het meerbedrag. De oude schuld loopt gewoon door tot 30 jaar.
 • Het meerbedrag met een nieuwe termijn van 30 jaar geldt ook bij leningen voor verbetering of onderhoud van de woning of ter afkoop van het recht van erfpacht.
 • De in box 1 vrijgestelde kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning komt te vervallen. Een KEW die op 31-12-2012 al bestaat mag worden voortgezet en worden omgezet in een andere vorm, voor zover het verzekerde bedrag niet verhoogd wordt.
 • De huren voor jaarinkomens tussen €33.000 en €43.000 mogen maximaal stijgen met 1% boven de inflatie. Voor jaarinkomens vanaf €43.000 geldt een maximale huurverhoging van 5% boven de inflatie.
 • De subsidie op de aanschaf van zonnepanelen blijft ook in 2013 op 15% tot maximaal €650.
 • Verplicht energielabel bij verkoop woning. Als er geen energielabel aan de koper wordt gegeven, dan kan de notaris de akte voor de eigendomsoverdracht niet rechtsgeldig verklaren.
 • Bij verhuur van een woonruimte moet een energielabel worden afgegeven aan de nieuwe huurder. Gebeurt dit niet, dan hoeft de huurder 10% van de huur niet te betalen zolang het energielabel ontbreekt.