De woningmarkt is in het eerste kwartaal verder aangetrokken. Er werden flink meer koopwoningen verkocht en ook de gemiddelde verkoopprijs is verder gestegen.

In het eerste kwartaal van 2016 zijn 34.810 bestaande koopwoningen verkocht door NVM-makelaars, meldt branchevereniging NVM donderdag. Dat waren er bijna een vijfde meer dan een jaar eerder. In de hele markt ging het naar schatting om 45.000 transacties.

Dit is volgens de gegevens van het NVM het elfde opeenvolgende kwartaal waarin er meer woningen zijn verkocht dan een jaar eerder.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal was er wel sprake van een daling (12,4 procent). Doorgaans kopen minder consumenten in het eerste kwartaal een woning dan in het laatste kwartaal van een jaar.

Woningmarkt

Verkoopprijs gestegen

De gemiddelde verkoopprijs lag in het afgelopen kwartaal met 225.000 euro 1 procent hoger dan in het voorgaande kwartaal en zelfs 5,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Daarmee ligt de gemiddelde transactieprijs nog ruim 9 procent onder het niveau rond de start van de financiële crisis. Huizen zijn nu wel 11,3 procent duurder dan op het dieptepunt.

“Vooral in regio’s met een krappe koopwoningmarkt stegen de prijzen sterker dan gemiddeld”, stelt NVM-voorzitter Ger Hukker. Amsterdam is de grootste uitschieter (meer dan 20 procent). Ook in omliggende regio’s zoals Zuid-Kennemerland en de Bollenstreekt is de gemiddelde verkoopprijs hard gestegen.

De regio’s rondom Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede en de stad Groningen presteren bovengemiddeld. Maar de noordoostelijke regio’s van Noord-Brabant, het zuidoosten van Groningen en de regio Den Helder blijven juist achter.

Korter te koop

Gemiddeld staan huizen nu 108 dagen te koop. Dat is zeventien dagen korter dan een jaar eerder. In Amsterdam werden woningen in gemiddeld 29 dagen verkocht.

Ook slinkt het aanbod, terwijl het aantal kopers groeit. Er stonden in het eerste kwartaal 117.256 huizen te koop. Dat zijn er 17 procent minder dan een jaar geleden.

Toch betekent dit niet dat verkopers in het hele land een sterkere onderhandelingspositie hebben dan kopers. In een aantal verstedelijkte gebieden waar een groot deel van het aanbod snel verkocht wordt, is dit wel het geval.

Over het algemeen gaat NVM ervan uit dat het aantal transacties in het komende kwartaal met 10 tot 15 procent zal stijgen. Op jaarbasis voorziet de vereniging 200.000 woningverkopen. De prijzen zullen waarschijnlijk ieder kwartaal met minstens 1 procent stijgen.

Keerzijdes

“De cijfers spreken voor zich en zijn mooi, maar de keerzijdes van de opbloeiende markt, zoals de haperende doorstroming, voorzichtigheid bij een aantal consumenten en gebrek aan nieuw aanbod van koopwoningen en goede huurwoningen, worden steeds zichtbaarder”, nuanceert Hukker.

De scheidend voorzitter heeft op donderdag voor de laatste keer de kwartaalcijfers van NVM gepresenteerd. Hij was negen jaar lang voorzitter bij de makelaarsvereniging. De voormalige directievoorzitter van de Kredietbank Nederland Ger Jaarsma volgt hem later deze maand op.

Bron: Nu.nl