Woonquotes en gewogen rente, meer hypotheek toch mogelijk

In dit artikel wil ik stilstaan bij de wijzigingen per 1 juli 2015: de NHG kostengrens wordt verlaagd naar € 245.000,- én daarnaast zijn per deze datum ook de nieuwe leennormen gaan gelden. Deze nieuwe leennormen hebben tot gevolg dat er minder geleend kan worden.

Een praktijkvoorbeeld:

Bruto jaarinkomen 1 € 33.500,-
Bruto jaarinkomen 2 € 22.400,-
Rente 10 jaar vast 2,5%
Financieringsbehoefte € 275.000,-
CHF toetsrente 5,0%

Situatie tot 1-7-2015               situatie vanaf 1-7-2015

Financieringslastpercentage       23,5%                                      21%

Maximaal te                               € 1.094,71                               € 987,25
verwonen/maand

Maximale hoofdsom                  € 277.056,-                          € 247.582,-

Meer hypotheek mogelijk door slim gebruik van rentetarieven!

Ik merk vaak dat de leencapaciteit optimaal wordt benut bij een 10 jaar vaste rente. Mijn softwarepakket toetst ook standaard op deze manier.  De gewogen rente is echter ook een belangrijke factor bij de bepaling van deze leencapaciteit. Voortbordurend op het bovenstaand voorbeeld, zou ik de volgende hypotheek kunnen aanvragen:

Leningdeel 1    € 273.000,- RVP 10jr (2,5%)
Leningdeel 2    € 2.000,- RVP 5jr (2,3%)(toetsrente 5,0%)

De gewogen rente wordt dan 2,518%, hierdoor stijgt de woonquote met 1,5%.

Dit geeft het volgend resultaat na 1-7-2015:

Situatie voor splitsing             Situatie na splitsing

Financieringslastpercentage       21%                                                      22,5%

Maximaal te                                              € 978,25                                  € 1.048,13
verwonen/maand

Maximale hoofdsom                               € 247.582,-                              € 264.639,- !!!

Bij een financieringsbehoefte van 275.000,- is de eigen inbreng, na splitsing van de delen, afgenomen van € 27.418,- naar € 10.361,-. Ik pas dit altijd toe, als de rente zich rond het omslagpunt bevindt van de financieringslasttabellen.