Media zaait onterechte paniek over hypotheekmogelijkheden 2011!

De media heeft de laatste week paniek gezaaid onder de kopers die een eerste huis willen kopen, de starters. Zo hebben we allemaal kunnen lezen dat starters tot wel € 75.000,- minder hypotheek konden krijgen. Hierdoor zou het voor het overgrote merendeel voor die starters onmogelijk zijn om volgend jaar een huis te financieren. Dit is complete onzin en stemmingmakerij. Natuurlijk zit er wel een kleine kern van waarheid in maar de media hebben dit opgeblazen tot ongekende hoogte. Het scoort goed voor de verkoopcijfers van hun bladen, laten we het daar maar op houden. Een andere verklaring, om met een zo gevoelig onderwerp zo onzorgvuldig om te gaan, kan ik niet bedenken.

De realiteit

Vandaag zijn de Nationale Hypotheek Garantie normen voor 2011 in onze programmatuur verwerkt waardoor we exact kunnen uitrekenen hoeveel hypotheek iemand volgend jaar kan krijgen. Het is wel minder dan dit jaar maar altijd nog meer dan voldoende om een huis te kunnen kopen. Het beste kan ik dat illustreren met een aantal voorbeelden op basis van een 10 jaar vaste rente 4,55% met NHG.

Bruto jaarinkomen
1e aanvrager
Bruto
jaarinkomen2e aanvrager
Maximale hypotheek2010 met NHG Maximale hypotheek
2011 met NHG
Verschil
€   8.350 * €   8.350 * €   79.200 €   56.400 – € 22.800
€ 18.350 ** € 18.350 ** € 171.000 € 121.800 – € 49.200
€ 20.000 € 20.000 € 194.200 € 156.900 – € 37.300
€ 25.000 € 20.000 € 226.600 € 216.300 – € 10.300
€ 30.000 € 20.000 € 251.800 € 240.300 – € 11.000
€ 35.000 € 20.000 € 276.900 € 264.400 – € 12.500
€ 35.000 € 25.000 € 302.100 € 288.400 – € 13.700
€ 35.000 € 30.000 € 327.300 € 312.400 – € 14.900

 *  minimum loon 2010, 18-jarige
** minimum loon 2010, 23-jarige

Onderzoek

Uit eigen onderzoek naar hypotheken die wij in 2010 in Deventer hebben afgesloten voor klanten met een leeftijd tussen de 23 en 25 jaar blijkt het gemiddelde inkomen voor tweeverdieners € 32.056,- en € 24.833,-. Het gemiddelde hypotheekbedrag bedroeg voor deze categorie in 2010 € 233.185,-.

In 2011 kunnen zij met deze inkomens een hypotheek krijgen van € 273.400,-.  Ruim voldoende om het zelfde huis ook in 2011 te kopen!

Het bruto jaarinkomen voor een alleenverdiener in bovengenoemde situatie bedroeg in 2010 gemiddeld €  30.812,- met een gemiddeld hypotheekbedrag van € 159.820,-. In 2011 is met dit inkomen een hypotheek mogelijk van € 148.117,-. Dit verschil van € 11.703,- is mede verklaren door de gestegen rente. Zonder die rentestijging zou een hypotheek van € 160.047,- mogelijk zijn uitgaande van rente van 3,9% voor 10 jaar vast.

Conclusie

Voor tweeverdieners is het in 2011 nog steeds goed mogelijk om een huis gefinancierd te krijgen. Voor alleenverdieners zijn de mogelijkheden iets beperkt.

Tip

Wie nog voor 1 januari 2011 een huis koopt en een hypotheek aanvraagt met NHG wordt beoordeeld op basis de normen van 2010 ook al is de overdracht pas in 2011.