Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd.
ING gaat haar rentetarieven nog voor het einde van dit jaar baseren op marktwaarde in plaats van op executiewaarde. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het tarief eenvoudig en objectief kan worden vastgesteld en het ook duidelijker is voor de klant. Klanten zullen het begrip marktwaarde beter herkennen als de waarde van de woning, terwijl de executiewaarde een subjectief begrip is. Ook voor ons als intermediair is het eenvoudiger omdat het vaststellen van het rentetarief gebeurt op basis van de marktwaarde, die toch al bepaald is. ING hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan het transparant maken van de markt.

Per 1 augustus is de nieuwe Gedragscode in werking getreden. Eén van de wijzigingen is dat de verstrekking van hypotheken gedaan wordt op basis van de marktwaarde van de woning en niet langer op executiewaarde. Het begrip executiewaarde wordt op dit moment alleen nog maar gebruikt om het rentetarief te bepalen.

Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd.

Bron ING 17 -08-2011