Het ministerie van Financiën heeft besloten dat de vergoeding die wij van de klant ontvangen voor ons lijfrente-advies, als premie danwel inleg op een lijfrentepolis of -spaarrekening moet worden beschouwd. Daarmee wordt onze directe beloning bij lijfrenteproducten fiscaal aftrekbaar, net zoals vroeger de beloning op provisiebasis.

Voor deze beloning kunt u van ons het volgende verwachten: Wij maken en klant- en risicoprofiel, inventariseren de specifieke oudedagsvoorzieningen, maken een berekening van de ruimte voor premieaftrek, vergelijken de verschillende producten, vragen het produkt aan en regelen de lijfrente en regleen de incasso de inleg en/of premies.

Als er geen lijfrente wordt gesloten of wordt verlengd, dan is de beloning niet fiscaal aftrekbaar.

Onze beloning voor een lijfrenteadvies bedraagt € 250,- .