Ruim de helft van de samenwonende stellen heeft geen samenlevingscontract. Dit blijkt uit onderzoek. Hierdoor lopen stellen een verhoogd risico op financiële problemen.

Tijdens het samenwonen worden veel keuzes gemaakt die invloed hebben op hun (gezamenlijke) financiële situatie, maar  toch maken veel mensen hier geen afspraken over. Het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA) benoemde in samenwerking met Wijzer in geldzaken zeven financiële risico’s die in het onderzoek aan de respondenten zijn voorgelegd.

Wel bekend met risico’s

De meeste samenwonenden geven echter aan wel bekend te zijn met de financiële risico’s wanneer zij ongehuwd of zonder een geregistreerd partnerschap samenwonen. Men is het meest bekend met het risico dat wanneer partners uit elkaar gaan de verdeling van ieders vermogen lastig is (97%).

Meer voorzorg bij kinderen

De mate waarin mensen zijn voorbereid verschilt sterk per financieel risico. Zo heeft nagenoeg iedereen met kinderen gezorgd voor gezamenlijk gezag over de kinderen, terwijl slechts een derde (30%) van de samenwonenden met een koophuis maatregelen heeft genomen voor een eerlijke verdeling van het koophuis bij een scheiding.

Aanmelden bij pensioenuitvoerder

Na een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de partner automatisch aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Bij samenwoners gaat dat niet vanzelf. Zij moeten elkaar actief als partner aanmelden bij de pensioenuitvoerder om eventueel recht te hebben op partnerpensioen bij overlijden. Wie dat pas doet bij overlijden, is te laat. Vaak stelt de pensioenuitvoerder als voorwaarde dat de samenwoners een notariële samenlevingsovereenkomst moeten hebben.