Vanaf 1 januari 2013 moeten veel mensen met een levenslooprekening of levensloopverzekering de waarde laten uitkeren. Zij hebben geen bestedingsdoel meer nodig. Sommigen kunnen blijven inleggen of de tegoeden op een zelf te bepalen moment opnemen. Deze overgangsregel geldt tot 1 januari 2022. Op die datum stopt de levensloopregeling definitief.

Levensloop laten doorlopen of beëindigen
Als de waarde op 31 december 2011 minder was dan € 3.000 moeten deze groep mensen de levenslooprekening of -verzekering in 2013 beëindigen en in één keer laten uitkeren. Over 80% van de waarde op 31 december 2011 betalen zij dan belasting. Voor 20% van de opgebouwde waarde geldt een vrijstelling.

De waardeopbouw vanaf 1 januari 2012 is volledig belast. Als de afkoopwaarde € 3.000 of meer bedroeg op 31 december 2011, dan mag er verder gespaard worden tot uiterlijk 2022. Of zij kunnen ook gebruikmaken van dit belastingvoordeel. Voorwaarde is dan wel dat zij de levenslooprekening of -verzekering beëindigen en de waarde in één keer in 2013 laten uitkeren.

Let op: Als er bij meerdere banken of verzekeraars levenslooprekeningen lopen en is de waarde van de gezamenlijke levensloopregelingen hoger dan € 3.000, dan kan ook voor doorsparen gekozen worden.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.