Stijging kostengrens NHG

De aan de huizenprijs gekoppelde kostengrens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) maakt zo goed als zeker, opnieuw een forse sprong omhoog. Per 1 januari 2019 komt dit maximum waarschijnlijk uit op € 290.000. Voor woningen waaraan energiebesparende maatregelen worden genomen stijgt de kostengrens ruim over de € 300.000,-.

Sinds 2017 is de kostengrens voor NHG-hypotheken gekoppeld aan de gemiddelde koopsom van huizen in de maanden juni, juli en augustus. In de afgelopen 2  jaar tijd ging het NHG-maximum daardoor fors omhoog. Dit jaar bedraagt de grens € 265.000,-, een groei van € 20.000,-. Per 1 januari 2019 pakt de stijging waarschijnlijk nog hoger uit. De grens van € 300.000,- is in zicht, maar die wordt komend jaar nog niet gehaald, verwacht het Waarborgfonds Eigen Woningen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van NHG.

Huizenprijs augustus

NHG houdt rekening met een nieuwe kostengrens van € 290.000. Hoe hoog die precies uitpakt hangt af van de gemiddelde verkoopprijs van huizen in augustus. In juni stelde het Kadaster die vast op € 289.399,-; in juli op € 290.731,-. Als in augustus de huizen voor een vergelijkbare prijs van de hand gaan, komt de nieuwe NHG-kostengrens uit op € 290.000,-. Overstijgt in augustus de gemiddelde koopsom
€ 297.370,- dan wordt het NHG-maximum zelfs € 295.000,-. NHG rondt bij de berekening van de kostengrens af op bedragen die deelbaar zijn door 5.000. Het is dus nog even spannend waar de nieuwe kostengrens op uit gaat komen.

Verduurzaming

Als huizenkopers energiebesparende voorzieningen treffen, kunnen zij volgend jaar al een NHG-hypotheek van meer dan 3 ton afsluiten. Die grens komt waarschijnlijk uit op € 307.400,- (106% van € 290.000,-). Bij een zeer grote stijging van de huizenprijzen afgelopen maand, zou het zelfs € 312.700 (106% van € 295.000,-) kunnen worden.

Uitgangspunt voor Nationale Hypotheekgarantie is dat een NHG-lening mogelijk is voor woningen tot maximaal de gemiddelde koopsom in Nederland die gefinancierd worden tot maximaal de wettelijk bepaalde loan-to-value. Die bedraagt dit jaar 100%, of 106% als er energiebesparende maatregelen worden genomen.