Koper van onroerende zaken beter beschermd

Het is mogelijk om elke koopovereenkomst van een onroerende zaak via de notaris in te schrijven bij het Kadaster. Het is echter geen verplichting. Dat geldt dus zowel voor de aankoop van een woonhuis of bedrijfspand, als voor een perceel bouwgrond. Inschrijving van een koopovereenkomst geldt voor een termijn van zes maanden. In die periode is de koper beschermd tegen eventuele rechten van andere personen met betrekking tot dezelfde onroerende zaak, die ná inschrijving van de koopovereenkomst zijn ontstaan.

Uiteraard geldt daarvoor wél de voorwaarde dat het koopcontract bij het Kadaster is ingeschreven op een eerdere datum dan dat het faillissement van de verkoper is uitgesproken.

Via de notaris

Inschrijving van de koopovereenkomst moet wel via de notaris gebeuren. Dat is ook zo als de koopovereenkomst zonder medewerking of bemiddeling van de notaris is opgesteld en getekend. De notaris heeft de plicht om te controleren of aan alle wettelijke vereisten, die gelden voor de inschrijving, is voldaan. Na constatering daarvan stelt de notaris een verklaring op waarna de koopovereenkomst zonder problemen kan worden ingeschreven in het Kadaster.

Kosten

Voor inschrijving van een koopovereenkomst wordt door het Kadaster € 74,- in rekening gebracht. Omdat de inschrijving via een notaris moet, zal die voor zijn recherchewerk, aanleggen dossier en opstelling van de notarisverklaring ook kosten in rekening brengen. Er gelden hiervoor geen vaste notaristarieven; reken op circa € 215-.

Inschrijving van een koopcontract (bijv. voor bouwgrond) geldt voor zes maanden. In die periode is de koper beschermd tegen eventuele rechten van andere personen met betrekking tot dezelfde onroerende zaak.