Als het aan onze ministers ligt kunnen Nederlanders binnenkort op een aantrekkelijke manier hun hypotheekschuld verlagen. Ze willen de mogelijkheid verschaffen om een levensverzekering vervroegd te beëindigen en de waarde aan te wenden voor aflossing van de hypotheek. Ze hopen hiermee te bereiken dat de banken een betere balanspositie krijgen. Door deze maatregel zou de economie weer op gang moeten komen. Ik heb zo mijn twijfels.

Rendement
Deze oplossing kan aantrekkelijk zijn als het rendement op de polis lager is dan de (netto) rente op de hypotheek. Het is echter beter te realiseren dat het rendement van een levensverzekering pas aan het einde van de looptijd wordt gerealiseerd. Het voortijdig beëindigen van een polis heeft als consequentie dat u een behoorlijk toekomstig (netto) rendement mist. Als de polis in box 1 is ondergebracht als (K)apitaalverzekering (E)igen (W)oning mist u ook nog eens dat voordeel. Wat doet u trouwens met een polis die alleen garantie op einddatum geeft..?

Betrouwbaar

Daarnaast geeft de overheid er opnieuw blijk van dat ze geen betrouwbaar beleid voert op de langere termijn, door steeds bestaand beleid tussentijds aan te passen. Denk bijvoorbeeld ook aan bedrijfssparen, levensloop en vitaliteitssparen. Eerst wordt gestimuleerd om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en als het financieel even niet meer uitkomt, wordt er gewoon een streep door gehaald.

Alsnog sparen

Ik vraag me trouwens af of de consument als hij gebruik gaat maken van deze nieuwe mogelijkheid er goed aan doet om – na de gedane aflossing uit de polis – de extra beschikbare middelen (immers minder rente en geen premies meer) te gaan consumeren Hij mist namelijk toekomstige opbouw van vermogen om een veel groter deel van zijn hypotheek af te lossen en zou dus eigenlijk alsnog moeten blijven sparen, waarbij dat via box III (fiscaal) veelal minder aantrekkelijk zal moeten gebeuren en toekomstig rendement over het reeds opgebouwde kapitaal wordt gemist.

Zonnige maar bovenal een heldere toekomst

Kortom, een in Den-Haag bedachte maatregel onderstreept nog maar weer eens dat een goed financieel advies cruciaal is en zo kan ik in ieder geval positief eindigen. Het kabinet bevestigt (ongewild?) dat een financieel adviseur nodig is en blijft en daarmee ziet in ieder geval voor ons kantoor de toekomst er zonnig en helder uit!