Jetta Klijnsma (SZW) gaat het recht van pensioenuitvoerders om tot afkoop van kleine pensioenaanspraken over te gaan, omvormen tot de verplichting om kleine pensioenaanspraken over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder als iemand van baan wisselt. Of naar de uitvoerder waar de deelnemer het meeste pensioen heeft opgebouwd. Dat schrijft ze in een brief aan de Kamer. De staatssecretaris streeft ernaar deze aanpassingen medio 2017 in werking te laten treden.

In plaats van kleine pensioenen tussentijds af te kopen, door kleine bedragen aan mensen uit te keren, zouden pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenpotjes samen moeten kunnen voegen. Afkopen heeft namelijk aanzienlijke gevolgen voor de pensioenen van mensen, zegt Klijnsma die de regeling voor de afkoop van klein pensioen zoveel mogelijk onder wil brengen in het systeem van de waardeoverdracht.

Bundelen
Door de potjes te bundelen, behouden ze hun pensioenbestemming. Daarom gaat Klijnsma het recht van pensioenuitvoerders om tot afkoop over te gaan, omvormen tot de verplichting om kleine pensioenaanspraken over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder als iemand van baan wisselt. Of naar de uitvoerder waar de deelnemer het meeste pensioen heeft opgebouwd. Hierop kunnen volgens haar uitzonderingen voorkomen, die nog moeten worden vastgelegd.

Groot goed
Klijnsma: “Ik vind het een groot goed dat aanspraken hun pensioenbestemming behouden. Dat mensen niet geconfronteerd worden met een afkoop. Dat gaat ten koste van hun pensioen. Vooral voor mensen met parttime banen of banen in bepaalde sectoren. Daarom ga ik zorgen dat hun pensioenpotjes samengevoegd kunnen worden.’’

De afgelopen tijd is gebleken, zegt Klijnsma, dat de afkoop van kleine pensioenen bij het einde van het dienstverband tienduizenden keren per jaar voorkomt. Vooral in sectoren als de uitzendbranche, de horeca, en de schoonmaak. Mensen met tijdelijke of parttime dienstverbanden en nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt krijgen hier steeds meer mee te maken.