Wie op reis naar de tandarts moet, kan de kosten daarvan niet claimen op de reispolis als sprake is van achterstallig gebitsonderhoud. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-370.

De Commissie: “Op grond van artikel 29 van de Voorwaarden is Consument verzekerd voor noodzakelijke en onvoorziene medische kosten, als gevolg van een ziekte, aandoening of een ongeval dat plaatsvindt tijdens de reis. Daarvan is in dit geval geen sprake. Uit de aard en de omvang van de blijkens de nota verrichte behandeling, waarbij zes gaatjes zijn gevuld en tandsteen is verwijderd, volgt dat met name sprake is geweest van het verrichten van achterstallig onderhoud aan het gebit van Consument. Dat is niet een noodzakelijke en onvoorziene medische behandeling waarvoor de Verzekering dekking biedt. De vordering is dan ook niet toewijsbaar.”

De klager eiste 840 euro van Unigarant. Dit bedrag bestond uit 400 euro voor onvoorziene uitgaven aan de tandarts, 140 euro extra vervoerkosten en 300 euro extra verblijfkosten.