Ik heb er al eerder over geschreven en het schijnt dat het bij de media ook langzaam is doorgedrongen van het drama dat te wachten staat. In het verleden mocht namelijk een leven- of spaarhypotheek in Box 3 gesloten worden.  Ook al was deze polis bedoeld om de hypotheek af te lossen en hij wel of niet gekoppeld was aan de hypotheek. Dat heet verpanding.  In box 3 moet de waarde van deze polis bij het vermogen worden geteld en er, zodra deze boven de vrijstelling in box 3 komt, vermogensrendementheffing worden betaalt. Het is echter ook mogelijk om deze polis over te hevelen naar box 1. Dan moet de polis worden voorzien van een KEW-clausule (Kapitaalverzekering Eigen Woning). Een simpel briefje naar de verzekeringsmaatschappij volstaat. Voor de uitkering uit een KEW-polis kunnen de volgende vrijstellingen van toepassing zijn:
– bij 15 tot 20 jaar premiebetaling: maximaal € 34.900,-
– bij 20 jaar of meer premiebetaling: maximaal € 154.000,-

De te benutten vrijstelling kan nooit meer bedragen dan de uiterlijk na 30 jaar met de eenmalige kapitaalsuitkeirng af te lossen eigen woning schuld De vrijstelling geldt eenmaal per leven, is persoonsgebonden en verder mag de hoogste premie per verzekeringsjaar niet meer bedragen dan 10 maal de laagste premie.

Vele duizenden woningeigenaren met een spaar- of levenhypotheek wacht dus een fiscale strop zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. De overheid wijzigt de fiscale regels rondom deze hypotheken al per 1 januari.

Als het aan het kabinet ligt, kunnen woningeigenaren vanaf volgend jaar hun spaar- of levenhypotheek niet meer overhevelen van box 3 naar box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning). Dit betekent dat de woningeigenaar over de opgebouwde waarde van zo’n verzekering elk jaar 1,2% belasting moet betalen, voor het deel dat de fiscale vrijstelling (in box 3) overstijgt. Bij een waarde die  € 50.000 euro boven de vrijstelling ligt, komt dit neer op € 600 extra belasting per jaar. Dit staat op gespannen voet met het kabinetstreven bestaande hypotheken ongemoeid te laten. Als het voorstel wordt aangenomen, ontbreekt voldoende tijd voor goede advisering, informatievoorziening en eventuele aanpassingen. Zoals de vlag er nu bij hangt ziet de regering geen reden om deze grote groep huiseigenaren tegemoet te komen.

Wij adviseren nogmaals al onze klanten om contact met ons op te nemen om te kijken welke consequenties dit voor hun heeft. Uiteraard staan wij graag iedereen te woord die informatie hierover wenst.