Door deze ontwikkelingen heeft een starter op de koopmarkt voor hetzelfde huis een lagere financieringsbehoefte dan enkele jaren geleden. De betaalbaarheid van woningen voor starters is momenteel beter dan in jaren het geval is geweest. De regering benoemt de volgende ontwikkelingen:

  • De gedaalde huizenprijzen.
  • De structurele verlaging van de overdrachtsbelasting.
  • € 20 miljoen is beschikbaar voor uitbreiding van de startersfaciliteit van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
  • De in 2013 aangegane Startersleningen van SVn komen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek.
  • De Nationale Hypotheekgarantie tot 1 juli 2014 op een verhoogd niveau.

Ook zijn de normen voor verantwoorde kredietverstrekking aan starters verruimd in de wetgeving, die per 1 januari 2013 in werking is getreden. Zie in deze nieuwsbrief het nieuwsbericht “Tijdelijke regeling hypothecair krediet”. Er is hierin voor starters meer ruimte gecreëerd voor maatwerk, zoals bij de LTI-norm, waardoor meer ruimte ontstaat om rekening te houden met toekomstige inkomensstijgingen van starters.

Het Verbond van Verzekeraars heeft vorige maand verzocht om bouwsparen voor starters te introduceren. De invoering van bouwsparen helpt, volgens het Verbond, de starter en daarmee de woningmarkt om met minder risico’s en hypotheekschuld aan de wooncarrière te beginnen. Bouwsparen betekent echter de introductie van een subsidie waarmee een stimulans wordt gegeven om te sparen. De regering ziet het voordeel van sparen voorafgaand aan het kopen van een huis, omdat dit bijdraagt aan het verlagen van de leensom ten opzichte van de woningwaarde. Dit is goed voor de financiële stabiliteit zowel vanuit het perspectief van de huizenbezitter als voor de kredietverstrekker, omdat de financierbaarheid van de hypotheekportefeuille van de aanbieder verbetert. Het kabinet is er echter niet van overtuigd dat hier een subsidie voor moet worden geïntroduceerd. De geleidelijke afbouw van de LTV-ratio zorgt al voor een sterke prikkel om te sparen voor de aankoop van een woning. De regering is dan ook geen voorstander van het introduceren van een nieuwe spaarregeling.