Achtergronden

Zekerheidszoekers hebben in het verleden, en ook vandaag de dag, een spaarhypotheek gesloten. Om vermogen op te bouwen heeft men grofweg de keuze uit vermogensopbouw door te beleggen of door te sparen. Omdat beleggen risico’s met zich mee brengt kiezen veel klanten voor een “zekere” hypotheekvorm: de spaarhypotheek. Bij deze vorm betaalt men gedurende de hele looptijd van de hypotheek rente en daarnaast een premie voor een spaarverzekering. Deze premie bestaat uit twee delen: een spaargedeelte en een premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering kan worden geplaatst in Box 1 als Kapitaalverzekering Eigen Woning. Als men aan alle bepaalde voorwaarden, zoals minimaal 20 jaar premie betalen, heeft voldaan, hoeft over het opgebouwde kaptaal geen belasting betaald te worden. Pas aan het einde van de looptijd, vaak na 30 jaar, komt het vrijgekomen tot uitkering en wordt hiermee de geldlening afgelost waaraan deze verzekering is gekoppeld.

Iedewiedewiet………..centen kwiet!

Maar wat gebeurd er met het opgebouwde kapitaal als de verzekeraar failliet gaat? Dan geldt  de spreuk: “Iedewiedewiet……centen kwiet!”!  Officieel staat er in de kleine lettertjes dat een andere verzekeraar de verplichting kan overnemen, maar hier is in verzekeringsland niets bindends over afgesproken. In principe ben je al je spaargeld kwijt. Sommige hoor ik denken, “maar dan vindt er toch saldering met de schuld plaats?”. Ook dat is niet zo. Bij een faillissement wordt het opgebouwde spaarkapitaal niet verrekend met de openstaande hypotheekschuld. Vaak zijn het verschillende BV’s of ondernemingen. Bijvoorbeeld, de Rabobank verstrekt de hypothecaire geldlening en bij Interpolis wordt de spaarverzekering afgesloten. Als Interpolis failliet gaat dan vindt er geen verrekening met de Rabobank plaats. De spaarverzekering valt ook niet onder het depositogarantiestelsel.

Oplossing

De nieuwe bankspaarhypotheek biedt hier een gedeeltelijke oplossing. Het opgebouwde spaargeld is tot € 100.000,- per rekeninghouder gegarandeerd onder het depositogarantiestelsel. Voor gehuwden geldt dus samen een garantie van € 200.000,-. Dat is in ieder geval een betere regeling dan bij de gewone spaarhypotheek.  Een ander voordeel bij een bankspaarhypotheek is dat de overlijdensrisicoverzekering daar kan worden afgesloten waar hij het goedkoopste is. Waar een gemiddelde premie voor zo’n verzekering uitkomt op

€ 45,- euro per maand, komt de goedkoopste uit op € 15,- per maand. Nogal een verschil 30 jaar lang iedere maand € 30,- teveel betalen voor dezelfde verzekering. We praten dan over een totaalbedrag van maar liefst € 10.800,-. Bij een traditionele spaarhypotheek is het verplicht om de verzekering af te sluiten bij de geldverstrekker die de spaarhypotheek aanbiedt. Daar kun je niet kiezen voor een goedkopere oplossing elders.

Overstappen

Wij hebben al onze klanten aangeschreven om eens kritisch naar hun spaarhypotheek te kijken. Het is tegenwoordig mogelijk om de waarde van de spaarverzekering één op één over te hevelen naar een bankspaarhypotheek. Veel klanten maken gebruik van deze mogelijkheid.

Bent u geïnteresseerd naar uw mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met mij, 0570-686868 of robschouten@rodenburg.nl.