Wat willen de partijen met de hypotheekrenteaftrek?

Het CBS heeft cijfers bekendgemaakt over de hypotheekrente-aftrek. Dit hete hangijzer is een belangrijk punt tijdens de komende verkiezingen. Dit willen de partijen met de rente-aftrek:

VVD

 • Beperken hypotheekrenteaftrek zoals afgesproken in Kunduz-akkoord. Dit akkoord houdt in dat er vanaf 2013 de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken alleen nog aftrekbaar is als je aflost.  De kosten koper en kleine aanpassingen aan de woning kunnen worden meegenomen in de hypotheek. De overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eerste huis wordt afgeschaft. Jongeren onder de 35 jaar moeten een hypotheek kunnen afsluiten met een looptijd van 35 jaar. De eerste vijf jaar is het volledige rentebedrag aftrekbaar. Banken mogen carrièreperspectieven betrekken bij de vaststelling van de hoogte van de hypotheek. Er komt meer ruimte om belastingvrije schenkingen te doen voor de aankoop van een woning. Boven inkomen van 43.000 euro huur vrijgeven. Inkomenstoets. Mensen met een hoger inkomen gaan meer betalen.

 

PvdA

 • Geleidelijke verlaging van het maximum belastingtarief (30 procent in 2042).
 • Een bovengrens aan de maximale schuld (gemiddelde koopwoning in 2042)
 • Verlaging van de waardegrens voor het eigenwoningforfait.
 • De Wet Hillen afschaffen. In die wet is geregeld dat je nooit meer aan eigenwoningforfait hoeft te betalen dan je aan hypotheekrenteaftrek ontvangt.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt niet meer wordt meegeteld bij het toetsingsinkomen, waardoor de toeslagen voor mensen met hypotheekrenteaftrek omlaag gaan.

 

PVV

 • Alle voorgenomen beperkingen van de hypotheekrenteaftrek uit het Kunduz-akkoord worden door de PVV ongedaan gemaakt. Dit betekent geen afbouw van de hypotheekaftrek.
 • De Wet Hillen afschaffen.

 

CDA

 • Beperken hypotheekrenteaftrek zoals afgesproken in Kunduz-akkoord.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt niet meer wordt meegeteld bij het toetsingsinkomen, waardoor de toeslagen voor mensen met hypotheekrenteaftrek omlaag gaan.
 • Introductie van sociale vlaktaks (circa 35%) beperkt het fiscale voordeel voor iedereen.

 

SP

 • Vanaf 2013 hypotheekrenteaftrek over som van maximaal een miljoen euro, die grens afbouwen tot 350.000 euro in 2022 en zo laten tot 2040.
 • Het maximumtarief in tien jaar naar 42 procent, terwijl de SP van 2014 uitgaat van annuïtaire aflossing in 30 jaar.
 • Daarnaast verlaagt de SP de waardegrens voor het eigenwoningforfait.
 • De Wet Hillen afschaffen.

 

D66

 • Hypotheekrenteaftrek verder beperken door verlagen van maximumtarief naar 30 procent in 2035.
 • D66 wil vanaf 2014 uitgaan van annuïtaire aflossing in 30 jaar.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt niet meer wordt meegeteld bij het toetsingsinkomen, waardoor de toeslagen voor mensen met hypotheekrenteaftrek omlaag gaan.

 

GroenLinks

 • De hypotheekrenteaftrek in 25 jaar geleidelijk helemaal afschaffen.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt niet meer wordt meegeteld bij het toetsingsinkomen, waardoor de toeslagen voor mensen met hypotheekrenteaftrek omlaag gaan.
 • De Wet Hillen afschaffen.

 

ChristenUnie

 • Vanaf 2013 hypotheekrenteaftrek over som van maximaal een miljoen euro, die grens afbouwen tot 500.000 euro in 2022 en zo laten tot 2040.
 • Het maximumtarief in zeventien jaar naar 30 procent.

 

SGP

 • Het maximale tarief geleidelijk verlagen naar 30 procent in 2032, en bovengrens van 950.000 euro in 2014, afbouwen tot 750.000 euro in 2017 en laten staan tot 2040.
 • De aflossingstermijn voor starters verlengen van 30 naar 40 jaar.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt niet meer wordt meegeteld bij het toetsingsinkomen, waardoor de toeslagen voor mensen met hypotheekrenteaftrek omlaag gaan.