CBS / Kadaster: woningmarktcijfers
In november waren bestaande koopwoningen 4,7% goedkoper dan in november 2012. T.o.v. topmaand augustus 2008 is de prijsdaling 20,5% (vorige maand: 20,3%). De prijzen liggen nu op het niveau van eind 2002. Het aantal verkochte woningen is 7,6% hoger dan in november 2012 en 6,5% hoger dan in oktober 2013.
In november 2013:
• zijn er 10.576 woningen verkocht (november 2012: 9.833; oktober 2013: 9.929);
• werden 15.918 hypotheken gesloten (november 2012: 16.103; oktober 2013: 14.972);
• was de gemiddelde hypotheeksom €242.165 (november 2012: €255.089; oktober 2013: €244.802);
• was de gemiddelde koopsom €212.126 (november 2012: €220.465; oktober 2013: €213.050);
• was de totale hypotheeksom: €3.262 miljoen (november 2012: €3.607 miljoen; oktober 2013: €3.138 miljoen);
• waren er 197 executieveilingen (november 2012: 259; oktober 2013: 197).
De Kadastercijfers betreffen definitieve koopcontracten.

Blok herziet NHI
De Nationale Hypotheekinstelling (NHI) zal alleen nieuwe hypotheken opnemen en geen bestaande, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Deze verandering komt nadat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) liet weten dat een NHI die vooral in bestaande NHG-hypotheken handelt, leidt tot grote kostenvoordelen voor de Nederlandse grootbanken. De NHI werpt dan een drempel op voor nieuwe toetreders op de hypotheekmarkt. De hypotheekrentes zullen dan niet dalen, zoals het kabinet wil, maar juist stijgen.

BKR: studieschuld en hypotheek
Bijna 40% van de afgestudeerden met een studieschuld heeft de schuld niet opgegeven bij de hypotheekaanvraag. Dit blijkt uit onderzoek van BKR. Bijna de helft van de ondervraagden weet niet dat de studieschuld gemeld moet worden bij het afsluiten van een hypotheek. Bijna 15% meldt de schuld niet omdat zij op dat moment de studieschuld nog niet aan het aflossen zijn; 7% geeft aan de studieschuld bewust te verzwijgen.
Door invoering van het sociale leenstelsel neemt de schuldenlast verder toe. Nu al heeft bijna 30% soms moeite om rond te komen door de combinatie van hypotheekkosten en aflossing van de studieschuld. Ook is een goede baan na de studie niet langer vanzelfsprekend. Sinds 01-04-2013 moet een studieschuld voor 0,75% meewegen bij het verstrekken van een hypotheek.

Aflossing hypotheek
Nederlanders hebben in 2012 voor miljarden euro’s extra aan hypotheekschulden afgelost. Dat meldt verschillende media na een ronde langs ABN Amro, Rabobank en ING. De aflossingen zijn ingegeven door de angst onder water te staan, door de lage spaarrente en de verruimde schenkings- en aflosmogelijkheden. Opvallend is dat ook klanten met overwaarde extra aflossen, waarschijnlijk omdat aflossen meer oplevert dan sparen.
Volgens de Volkskrant meldt de Rabobank in de eerste 10 maanden van 2013 een stijging van 60% t.o.v. dezelfde periode van 2012, ING een stijging van 38% over heel 2013, ABN Amro een stijging van 33% in de eerste 10 maanden en SNS Reaal een stijging van 20%.

Huurwaardeforfait
Het eigenwoningforfait stijgt dit jaar van 0,6% naar 0,7% voor woningen met een woz-waarde van €75.000 tot €1.040.000. De verhoging komt door de jaarlijkse indexering gebaseerd op de ontwikkeling van de huizenprijzen en de huren. In 2013 daalden de huizenprijzen met 5% en stegen de huren met 5%. De systematiek van jaarlijkse indexering bestaat al sinds 2001.