Kostengrens ongewijzigd

De verlaging van de overdrachtsbelasting heeft geen gevolgen voor de NHG-kostengrens van € 350.000,-. Deze blijft ongewijzigd. Dit betekent dat met ingang van 15 juni 2011 de maximaal met NHG financierbare koopsom voor een bestaande woning € 324.074,- bedraagt (voorheen € 312.500,-). Dit kan betekenen dat consumenten die voor de wijziging geen lening met NHG konden verkrijgen, door deze wijziging wel binnen de NHG-kostengrens vallen. Het is aan de geldgever om te bepalen of alsnog een offerte met NHG wordt uitgebracht.