Steeds meer populaire vakantielanden versoepelen de laatste weken de coronamaatregelen en openen hun grenzen voor toeristen. Ook volgens premier Rutte kunnen we deze zomer weer op vakantie. Desondanks zal de dievengilde het in de bekende vakantiegebieden deze zomer met aanzienlijk minder ‘aanbod’ moeten doen. Reden te meer om de diefstaldekking in de reisverzekering van de vakantieganger nader te bekijken.

Een vakantieganger moet bij de meeste reisverzekeraars ‘voldoende voorzichtig’ zijn om diefstal of beschadiging van de bagage vergoed te krijgen. Veel geschillen tussen een consument en reisverzekeraar gaan over de vraag of de consument voldoende zijn best heeft gedaan om schade te voorkomen. De geschillencommissie van het Kifid geeft duidelijkheid en geeft tevens aan hoe tegen ‘bagageruimte van een vervoermiddel’ moet worden aangekeken.

Primaire dekking
De basis van de dekking in een verzekering zijn de verzekeringsovereenkomst en de voorwaarden. In ‘primaire dekkingsbepalingen’ beschrijft de verzekeraar de grenzen waarbinnen in beginsel dekking is. Wanneer de voorwaarden echter onduidelijk zijn en er meerdere redelijke lezingen mogelijk zijn, wordt de voor de consument meest gunstige uitleg aangehouden. Deze regel staat bekend als de ‘contra proferentem-regel’ (art. 6:238 lid 2 BW).

Buiten uit het oog, uit de dekking
Veel reisverzekeraars verzekeren waardevolle bagage die niet een afgesloten ruimte ligt, pas als de verzekerde deze spullen vast heeft of binnen handbereik in het zicht heeft. Iemand op het strand die zijn tablet in een afgesloten tas onder de parasol naast zijn hoofd bewaart, is niet voorzichtig genoeg wanneer diegene in slaap valt. De letterlijke primaire dekkingsbepaling bepaalt tenslotte dat je de tas in het zicht moet hebben en dat lukt niet als je slaapt.

Geblindeerde ramen zijn niet ondoorzichtig
De meeste polisvoorwaarden van een reisverzekering bieden dekking bij diefstal uit een auto mits de goederen in een afgesloten bagageruimte liggen. Deze goederen mogen van buitenaf niet zichtbaar zijn. Als zo’n primaire dekkingsbepaling letterlijk in de voorwaarde staat, geldt de regel ook letterlijk. Geblindeerde ramen bemoeilijken het zicht, maar maken dit niet onmogelijk. Ze voldoen dan niet aan de norm. De bagage afdekken met bijvoorbeeld handdoeken is ontoereikend omdat de contouren van de bagage dan zichtbaar blijven.

In een geschil waarbij een consument achter de geblindeerde ramen van zijn omgebouwde kampeerauto donkergrijze gordijnen met klittenband rondom het raam heeft bevestigd, krijgt de consument wel gelijk. Van buitenaf is de bagage letterlijk niet zichtbaar en dat is een primaire vereiste in de voorwaarde.

Bagageruimte van een vervoermiddel
De definitie van een ‘bagageruimte’ staat vaak niet exact in de voorwaarden. Hierdoor ontstaan ook geschillen tussen verzekeraar en verzekerde. Wanneer de omschrijving niet duidelijk genoeg is, geldt de contra proferentem-regel.

Ditzelfde geldt voor een omgebouwde kampeerauto waar de gestolen bagage in een afgesloten ruimte ligt die niet specifiek is bedoeld voor opslag van bagage. Zolang de betekenis van een begrip niet nader is beschreven in de voorwaarden en meerdere lezingen juist kunnen zijn, heeft de consument uiteindelijk het voordeel.

Voorzichtig
De vakantieganger moet zich telkens afvragen of de bagage op de meest veilige plek wordt bewaard. Dat staat los van een verzekering. De gedachte dat het wel wat minder nauwkeurig mag omdat er toch een verzekering is, gaat niet op.

De geschillencommissie hanteert bij een reisverzekering de primaire dekkingsbepalingen in de voorwaarden als startpunt om te bepalen of de consument voldoende zijn best heeft gedaan om schade te voorkomen. Daarna prevaleert een algemeen aanvaarde of taalkundige uitleg en pas daarna geldt de contra proferentem-regel om te bepalen wat voorzichtig is.