Vanaf vandaag geldt de herziene Gedragscode Hypothecaire Financieringen.
De herziene geldt wat de banken betreft voor alle nieuwe hypotheken, ook voor NHG-hypotheken. Bij een inhoudelijk verschil tussen de normen is de Gedragscode leidend. Belangrijke wijzigingen t.o.v. de bestaande gedragscode zijn:
  • Hypotheken zijn maximaal 50% aflossingsvrij
  • Hypotheken tot maximaal 106% (104% + 2% overdrachtsbelasting) van de waarde van de woning
  • Minder mogelijkheden om af te wijken van de verstrekkingsnormen
  • Minder mogelijkheden voor gemotiveerde afwijking van de financieringsnormen
  • Beter aansluiting tussen de gedragscodes voor hypothecaire en consumptieve financiering

Banken houden vast aan hun eigen gedragscode. Dat consumenten meer geld kunnen lenen voor een woning onder NHG (108%) noemen ze ongewenst. Wat de banken betreft moet minister De Jager (Financiën) de NHG-norm gelijk trekken met de eigen verscherpte code. Er is nog maar één geldverstrekker die Nog wel de NHG norm hanteert (koopsom plus verbouwing plus 8%). Benieuwd? 0570-686868