De laatste tijd staan de kranten vol over artikelen die te maken hebben met de woningmarkt en hypotheken. Er is veel onrust hierdoor ontstaan. Zomaar een aantal kopteksten: “Starters kunnen geen tophypotheek meer krijgen”, “Kosten koper dienen op termijn uit eigen geld betaald te worden”, “Afbouw in 5 jaar van de kosten koper die erbij geleend kunnen worden”, ” NHG grens wordt in stappen verlaagd”, “NHG kan alleen nog maar voor starters”, “De hypotheekrenteaftrek wordt voor iedereen afgeschaft”. Door al die informatie vaak ongenuanceerd en niet op waarheid berust naar buiten te brengen is er veel onzekerheid bij veel mensen met een hypotheek ontstaan. Voor al die mensen heb ik goed nieuws!

De minister van financiën heeft in een vraaggesprek het volgende meegedeeld: “De nieuwe voorstellen voor de hypotheekmarkt, die zijn opgenomen in het Stabiliteitsprogramma Nederland, zullen geen consequenties hebben voor het oversluiten van bestaande hypotheken. Een eigenwoningschuld op 31 december 2012 wordt gezien als een bestaande hypotheek en blijft dat in beginsel tot het moment waarop de 30 jaarstermijn eindigt. Een “bestaande hypotheek”’ mag worden overgesloten bijvoorbeeld bij een overstap naar een andere hypotheekverstrekker of een andere productvorm. Ook na het oversluiten blijft sprake van een bestaande hypotheek voor zover de omvang van de schuld niet groeit. Voor de volledigheid gaf de minister ook aan dat bij deze nieuwe voorstellen onder een “bestaande hypotheek” ook wordt verstaan een hypotheek die bestond voor verhuizing naar een nieuwe woning, voor zover overeenkomstig de bijleenregeling eventuele meerwaarde bij verkoop daarop in mindering is gebracht.

Het is ook altijd mogelijk om een hypotheek met een ongunstige hoge rente over te sluiten naar een goedkopere hypotheek. Dan mogen gewoon de notariskosten, taxatiekosten, NHG, boeterente  en bemiddelingskosten worden meegefinancierd. Ook dan blijft het een bestaande hypotheek. Als iemand een aflossingsvrije hypotheek heeft ter grootte van de executiewaarde, dan kan hij dezelfde hypotheek bij een andere bank afsluiten als de rente daar aantrekkelijker is. Dit is dus toegestaan ondanks de strengere regels met betrekking tot aflossingsvrije hypotheken die nomaliter niet meer mogen bedragen dan de helft van de marktwaarde.