Het Waarborgfonds Eigen Woningen gaat vanaf 1 december 2016 Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekken aan ZZP’ers die minimaal twaalf maanden zelfstandig werken. Die termijn ligt nu nog op drie jaar. Vooralsnog heeft een beperkt aantal geldgevers (ondermeer Aegon, Delta Lloyd, Woonfonds en BLG) zich aangesloten bij dit initiatief.

In eerste instantie kunnen ZZP’ers die minimaal een jaar actief zijn, voor een NHG-hypotheek (tot € 231.132) terecht via Helder Hypotheek. De Nationaal Hypotheek Garantie-grens wordt per die datum tevens opgetrokken naar € 245.000.

Experts
Met de verruiming van de regels wil NHG de financieringsdrempels verlagen voor de ruim 1,28 miljoen zzp’ers. Iedereen moet evenveel mogelijkheden hebben voor een verantwoorde financiering van de eigen woning, ongeacht de aard van het dienstverband en contractvorm. Veel ZZP’ers gaan hier voordeel van ondervinden. Om te bepalen of het inkomen toereikend en bestendig is, heeft worden er experts ingeschakeld die het toetsinkomen vaststellen. Dit gebeurd op een manier die goed aansluit bij de huidige arbeidsmarkt.  Zo wordt er meer gekeken naar iemands verdiencapaciteit, waarbij het niet uitmaakt binnen welke contractvorm iemand zijn inkomen heeft verdiend. Met het inschakelen van deze experts vergemakkelijkt NHG het proces voor ZZP’er en voor ons als hypotheekadviseur. Na bepaling van het toetsinkomen wordt het reguliere hypotheektraject gevolgd en kan een renteaanbod worden aangevraagd. De partijen waarmee NHG samenwerkt, zijn Raadhuys Tax Legal Accounting in Den Haag en het Nijmeegse Pentrax advies. Een inkomensverklaring kost maximaal € 302,50 inclusief BTW.

Bron NHG