Verzekerden tussen de 38 en 56 jaar, die vaak een gezin hebben, dienen gemiddeld twee keer zo vaak een brandclaim in bij de verzekeraar. “Aandacht voor brandveiligheid bij gezinnen met (jonge) kinderen blijft daarom belangrijk”, aldus de Risicomonitor Woningbranden van Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland.

Brand bij gezinnen wordt niet zelden veroorzaakt door de batterijen van smartphones, laptops en hoverboards, aldus het Verbond.

In 2017 noteerde het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond 95.964 claims op de inboedel- en opstalverzekering waarbij brand de oorzaak was. Dat is zeven procent minder dan in 2016. “Naast oud en nieuw waren er weinig uitschieters in 2017”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond. “De ervaring leert dat stormen met onweer vaak zorgen voor veel brandclaims, maar die zijn vorig jaar gelukkig uitgebleven.”

De grootste daling werd genoteerd in Limburg. Daar werden 19,2 procent minder claims ingediend op de inboedel- en opstalverzekering met brand als oorzaak. In Zeeland werd het minst geclaimd (8,1 claims per 1.000 huishoudens), daarna volgen Flevoland en Friesland (beide 8,7).

Maak van je roze wolk geen rookwolk

Voor de eerste keer is het aantal brandclaims per leeftijd in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat polishouders binnen de leeftijdsgroep 38 en 56 jaar twee keer zoveel brandclaims indienen ten opzichte van de overige leeftijdsgroepen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij deze leeftijdsgroep vaak sprake is van een gezinssituatie met (jonge) kinderen. “Wij richten ons met voorlichting al jaren onder andere op gezinnen. Met het thema ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ voeren we deze hele maand in het kader van de brandpreventieweken landelijk campagne om specifiek ouders van jonge kinderen bewust te maken hoe ze (thuis) brandveiligheid kunnen verbeteren”, aldus Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland.