Naar aanleiding van het onderzoek van de Consumentenbond naar de relatie tussen de autoverzekeringspremie en de kleur van de auto zijn enkele verzekeraars in de eigen database gedoken en hebben de gemelde schadegevallen van de afgelopen vijf jaar geanalyseerd. Volgens de verzekeraars is het niet alleen dubbelop om consumenten naast hun premie ook op basis van de kleur van de auto te belasten, maar bovendien totale onzin.

De verzekeraars laten weten dat uit de analyse onder schadegevallen van de afgelopen vijf jaar blijkt dat de kleur van de auto helemaal geen verband houdt met het potentiele schaderisico. “Significante factoren zoals cataloguswaarde, motorvermogen en gewicht spelen hierbij wel een rol. Een bestuurder van een zwarte auto zou dus absoluut geen hoger premiebedrag moeten betalen dan bijvoorbeeld een bestuurder van een groene auto.”

Kleurverschillen
Na onderzoek van de eigen schadegevallen constateert men een licht verschil in schaderisico voor diverse kleuren, maar merkt daarbij op dat bepaalde automerken en -types vaak in een speciale kleur worden verkocht. “Denk hierbij aan een Ferrari, die veelal rood is. Voor een goede analyse van de cijfers zou er dus een correctie moeten plaatsvinden voor alle andere statistisch significante factoren, zoals cataloguswaarde, motorvermogen, gewicht en dergelijke. Wanneer dat gebeurt blijkt dat de kleur van een auto niet statistisch relevant is voor het schaderisico.”

De verzekeraars laten weten dat de kleur roze wel opvallend is. “Uit onze analyse blijkt dat bestuurders van een roze auto als enige uitzondering minder risico lopen op schadelast en zouden in het kader van het onderzoek dus eigenlijk juist een lagere premie moeten betalen. Op basis hiervan gaan we binnenkort bepalen of bestuurders van een roze auto, in tegenstelling tot een hogere premie, juist een lagere premie hoeven te betalen.”