De herziene Gedragscode Hypothecaire Financieringen die per 1 augustus in werking treedt, geldt wat de banken betreft voor alle nieuwe hypotheken, ook voor hypotheken die onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) vallen. De banken kiezen hiermee voor heldere, eenduidige normen.

Hypotheken met NHG moeten voldoen aan de NHG Voorwaarden en Normen maar ook aan de Gedragscode. Bij een inhoudelijk verschil tussen de normen zal voor banken de Gedragscode leidend zijn. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige de code is dat hypotheken maximaal 50% aflossingsvrij mogen zijn en dat maximaal 110% van de waarde van de woning aan hypotheek kan worden verstrekt. Daarnaast zijn de mogelijkheden om af te wijken van de verstrekkingsnormen ingeperkt, al blijft maatwerk mogelijk. De herziene Gedragscode is tot stand gekomen in nauw overleg met het ministerie van Financien en de AFM en beperkt risico’s voor de consument bij het aangaan van een hypothecaire lening zonder dat deze normen een nadelig effect hebben op de woningsmarkt.