In 2009 maakte het voor de berekening van de eigenwoningschuld uit of je als starter of als doorstromer een woning ging kopen. De starter mocht namelijk de financieringskosten ook opnemen in de eigenwoningschuld terwijl dit voor de doorstromer, waarop de bijleenregeling van toepassing was, niet het geval was. Die regel was ook van toepassing voor de mensen die hun hypotheek oversloten naar een andere geldverstrekker.

Onduidelijk 

In de praktijk kwam ik situaties tegen waarbij het niet zeker was of er nu sprake was van een doorstromer, of van een starter. Aan deze onduidelijkheid is een einde gekomen. Er wordt nu geen verschil meer gemaakt tussen een starter en doorstromer. Vanaf nu mogen ook de financieringskosten, voor zover ze betrekking hebben op de eigenwoningschuld, meegefinancierd mogen worden. Dit noemt men de pro-rato regeling en is vastgelegd in de vereenvoudigingswet.

Vereenvoudigingswet

Nu zou je denken dat door deze vereenvoudigingswet het allemaal weer een stuk makkelijker en interessanter voor de klant wordt. Helaas zit in deze nieuwe regelgeving nog wat moeilijkheden betreffende het goed berekenen van de eigenwoningschuld.

Voorbeeld:

Iemand koopt een woning van € 300.000,- (inclusief alle verwervingskosten zoals overdrachtsbelasting, akte van levering en makelaarscourtage voor de aankoop). Voor het afsluiten van de financiering betaald hij € 3.000,- bemiddelingskosten voor de hypotheek, € 750,- voor de hypotheekakte en € 1.750,- voor de taxatie en hypotheekgarantie, in totaal € 5.500,-

Aangezien de financieringskosten sinds 2010 meegefinancierd mogen worden zou men nu denken dat de nieuwe eigenwoningschuld € 305.500,- is. Dit is echter niet het geval. De eigenwoningschuld bedraagt:
€ 300.000,- + ((€ 300.000/€ 305.500) x € 5.500,-) = € 305.401,-. Hierover is renteaftrek mogelijk in Box 1. Het restant van de kosten (€ 99,-) blijft en is een box 3 lening.

Conclusie

Er mag meer geleend worden, maar de berekeningsmethodiek  is er niet makkelijker op geworden.