Onder de groep die wil switchen is de ontevredenheid over de huidige zorgverzekering (een kleine 6 procent) en zorgverzekeraar in kwestie (8 procent) relatief gering.

” Zo’n 12 procent  verwacht in het nieuwe jaar extra zorgkosten te maken en wil zich hiervoor gaan indekken met een andere zorgverzekering”, aldus Pricewise.

Uit onderzoek in opdracht van de vergelijkingssite door CG Selecties blijkt dat “tenminste 4 miljoen Nederlanders dit najaar hun zorgverzekering gaan vergelijken met andere zorgverzekeringen. In elk geval 676.000 mensen zeggen dat ze ‘zeker’ zullen switchen naar een betere of goedkopere polis”.

Het aantal mensen dat nu denkt over te stappen ligt in percentages op respectievelijk 4 procent  (‘zeker wel’) en een dikke 24 procent (‘waarschijnlijk wel’). Bij elkaar ruim 28 procent. Vorig jaar was dat 25 procent. Uiteindelijk stapten toen ruim 1,1 miljoen mensen over (6,8 procent), net als in 2014.

De kans is groot dat het daar dit jaar weer op uitdraait, aldus directeur Hans de Kok van Pricewise. “Uit ervaring weten we dat het verwachte switchpercentage uiteindelijk stevig wordt gedempt door onterechte angst voor een onjuiste keuze en een langdurende onduidelijkheid over de gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners.”

Komend jaar wordt het eigen risico voor het eerst niet verhoogd, maar daar staat tegenover dat de premies mogelijk sterker stijgen dan de afgelopen jaren. Dit laatste zal mensen beslist aanmoedigen om op zoek te gaan naar een vergelijkbaar, goedkoper alternatief, meent De Kok.

Bijna 20 procent van de ondervraagden zegt nog nooit naar prijs, service en/of dekking van andere zorgverzekeringen te hebben gekeken. Ruim 13 procent zal dat straks weer niet doen en 30 procent  ‘waarschijnlijk niet’. Een kleine 43 procent is ‘tevreden’ met de huidige polis en 41 procent is ‘tevreden’ met zijn zorgverzekeraar.