Om de kwaliteit van het energielabel van woningen te verbeteren introduceert het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties een publieke toezichthouder. “De waarde van het energielabel is groot en de kwaliteit moet daarom goed geborgd worden”, aldus minister Hugo de Jonge.

De publieke toezichthouder gaat controleren of alle betrokken partijen zich aan de geldende voorschriften houden bij het opnemen, registreren en controleren van energielabels. Ook kan de toezichthouder energielabels controleren op basis van signalen. De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) is de beoogde organisatie om de rol van toezichthouder te gaan vervullen. Naast het instellen van een toezichthouder worden ook nieuwe technologieën verkend, die kunnen bijdragen aan een betrouwbaar en nauwkeurig energielabel.

Vertrouwen is belangrijk

Het energielabel krijgt een steeds belangrijkere rol bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen en gebouwen. “Het huidige private kwaliteitsborgingssysteem zorgt in het overgrote deel voor energielabels van goede kwaliteit, maar in 8% van de gevallen komen nog kritieke afwijkingen voor. Dit leidt niet altijd tot een verkeerd label, maar in een aantal gevallen wel. Deze cijfers zijn uit 2022, die van 2023 volgen binnenkort. Soms worden woningen als energiezuiniger aangeduid dan ze in werkelijkheid zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een woning die volgens de normen het energielabel C zou moeten hebben, maar die toch het betere label A of B heeft gekregen. Wanneer verhuurders maximale huren vragen op basis van het puntenstelsel, kan dit leiden tot hogere huurprijzen”, aldus het ministerie.

Meer controles

Voor het instellen van deze toezichthouder is een wijziging in de Woningwet nodig. In 2025 zal hiertoe een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. In de tussentijd staat de kwaliteitsverbetering niet stil, schrijft het ministerie in een toelichting. Er zijn en worden tal van maatregelen ingevoerd om foutieve energielabels tegen te gaan. Dit gaat onder meer om:

  • per 1 juli wordt de controlesteekproef op energielabels door de certificerende instellingen vergroot van zo’n 3000 naar bijna 4400;
  • per 1 juli extra controles bij alle certificaathouders, waardoor beter zicht komt op mogelijk slecht presterende adviseurs;
  • per 1 juli extra vervolgcontroles bij adviseurs waar fouten zijn geconstateerd;
  • mogelijkheid is verruimd tot intrekken van het bewijs van vakbekwaamheid van energieadviseurs;
  • het kosteloos laten toetsen door de Huurcommissie van het energielabel bij twijfels;
  • een uitgebreidere klachten- en geschillenprocedure, waarbij ook oudere foutieve energielabels (ouder dan een jaar) gecorrigeerd moeten gaan worden;
  • waarborgen om te voorkomen dat adviseurs kunnen wisselen tussen certificerende instellingen om sancties kooi en inspectie te ontlopen.

Bron: Infinance