Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt heel veel voordelen als u een hypotheek wilt afsluiten. Zo kan het rentevoordeel gedurende de hele looptijd oplopen tot 0,7% per jaar. Ook is er ook een mogelijkheid tot het meefinancieren van Energiebesparende Voorzieningen (EBV). Een bedrag aan EBV tot maximaal € 6.500 mag buiten de inkomenstoets gehouden worden. Dus met hetzelfde inkomen kunt u tot € 6.500 meer lenen. De redenering is dat de hogere maandlast wordt gecompenseerd door de lagere energiekosten. Zo wordt een comfortabeler en kwalitatief betere woning sneller bereikbaar zonder dat dit tot een extra maandlast leidt.

Energiebesparende voorzieningen

Onder energiebesparende voorzieningen worden verstaan: een HR ketel, spouwmuur-,
dak-, vloerisolatie, HR++ beglazing, een warmtepomp, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.

De kosten voor het treffen van energiebesparende voorzieningen dienen te blijken uit een specificatie van het bedrijf dat de werkzaamheden in verband met deze voorzieningen uitvoert.

Ten aanzien van energiebesparende voorzieningen geldt een depotverplichting indien het bedrag hoger is dan € 1.000,- . Indien na voltooiing van de werkzaamheden een saldo in depot overblijft, dient dit bedrag te worden afgelost op de lening, tenzij het restantbedrag lager is dan € 1.000,-.
Indien naast het treffen van energiebesparende voorzieningen ook werkzaamheden in het kader van kwaliteitsverbetering worden uitgevoerd, geldt de aflossingsverplichting behorende bij kwaliteitsverbetering (€ 2.500,-).

Wilt u Energie Besparende Voorzieningen in de hypotheekaanvraag betrekken maak dan een afspraak met een van onze adviseurs.