Met de nieuwe regels voor hypotheken is het goed om te kijken wat de gevolgen zijn bij bijvoorbeeld een verhuizing. Ik wil het in dit artikel specifiek hebben over mensen die ooit het huis alleen hebben gekocht en waarvan ze voor 100% eigenaar zijn. Als zij, na verkoop van het huis, samen met iemand anders, die voor het eerst een huis koopt, samen een nieuwe woning kopen, dan gebeurd dit meestal in een fifty-fifty verhouding. Dat is in sommige gevallen helemaal niet handig. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk.

Rob Helder heeft zijn huis waarvoor hij 100% eigenaar was, verkocht voor € 180.000,-. Hij had een Bankspaarhypotheek van € 150.000,- en een aflossingsvrije hypotheek van
€ 30.000,-. Samen met zijn nieuwe vriendin Marian koopt hij een huis van € 240.000,-. De meeste mensen kopen het dan fifty-fifty. Dus ieder koopt voor € 240.000,- : 2 is € 120.000,-.

Als beiden alles willen financieren dan moet Marian, volgens de nieuwe regelgeving, een annuïteitenhypotheek afsluiten voor € 120.000,- voor bijvoorbeeld 30 jaar en Rob moet zijn bankspaarhypotheek verlagen naar € 120.000,-. Niet zo gunstig!

Het is ook mogelijk om aan de notaris een andere eigendomsverhouding door te geven.  Als ze in de verhouding 75/25 kopen dan mag Rob zijn oude hypotheek helemaal meenemen en hoeft Marian alleen een annuïteitenhypotheek voor € 60.000,- af te sluiten.

In het samenlevingscontract kan, als er sprake is van een afwijkende eigendomsverhouding,   geregeld worden of zij beiden het huis voor 50% hebben gekocht. Toekomstige waardemutaties worden hierdoor voor 50% gedeeld. Er moet dan duidelijk vermeld zijn dat de woonlasten tot de huishoudlasten behoren. In het samenlevingscontract mag niet sprake zijn van een finaal verrekenbeding. Iedere notaris kan hier uitvoerig uitleg over geven.

Let op!

Als er boven de 60/40 verhouding gekocht wordt dan dient bij een eventuele uitkoop de partner die het aandeel van de vertrekkende partner wil overnemen overdrachtsbelasting betaald te worden. Ieder voordeel heeft zijn nadeel. Ook hier dus.