Echtscheiding en verplicht aflossen op de eigenwoningschuld

Relaties van mij, gehuwd in gemeenschap van goederen, hebben samen een eigen woning. Ze gaan nu, in 2013, scheiden. De man blijft in de woning wonen en koopt de vrouw uit.

De waarde van de woning is € 300.000, de gezamenlijke eigenwoningschuld op de woning is € 320.000 (aflossingsvrij).

De gevolgen van de scheiding op de eigenwoningschuld van de man in 2013.

Fiscaal

De helft van de gezamenlijke eigenwoningschuld, zijnde € 160.000, behoort toe aan de man. Dit deel mag op basis van overgangsrecht aflossingsvrij worden voortgezet. Vervolgens koopt de man zijn ex uit voor een bedrag van € 150.000, zijnde de helft van de waarde van de woning. Het bedrag van € 150.000 is voor de man een nieuwe, extra, eigenwoningschuld. Wil hij over dit bedrag van € 150.000 recht hebben op renteaftrek, dan moet hij deze schuld ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema in maximaal 360 maanden volledig aflossen.

Voor de vertrekkende partner geldt dat zij bij aankoop van een nieuwe eigen woning vóór 31 december 2014 op basis van het overgangsrecht € 160.000 als (bestaande) eigenwoningschuld aflossingsvrij mag aanhouden. Wil zij boven dit bedrag recht hebben op renteaftrek, dan zal het meerdere volgens een ten minste annuïtair aflossingsschema in maximaal 360 maanden volledig moeten worden afgelost. De vrouw realiseert door de uitkoop een negatieve eigenwoningreserve van € 10.000. Houdt zij hierdoor een restschuld, dan is de rente over deze restschuld maximaal 10 jaar aftrekbaar in box 1.

Gedragscode Hypothecaire Financieringen/NHG-voorwaarden

Voor de vaststelling welk deel van de lening moet worden afgelost en welk deel niet, moet naast de fiscale regels ook rekening worden gehouden met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen/NHG-voorwaarden. Hierin staat dat het aflossingsvrije deel van de totale eigenwoningschuld in beginsel maximaal 50% van de waarde van de woning mag bedragen.

Verhuisregeling

Wordt een eigen woning verkocht en uiterlijk op 31 december van het daarop volgende jaar een nieuwe eigen woning gekocht, dan is tot het bedrag van de oude eigenwoningschuld het overgangsrecht van toepassing.

Restschuld

Rente over een restschuld die is ontstaan van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017, is maximaal 10 jaar lang aftrekbaar in box.