Onlangs hebben zorg- en reisverzekeraars hun afspraken voor het afwikkelen van de dubbele dekking herzien en verlengd.

Verzekeraars gaan onder meer in gesprek met alarmcentrales, die ze inschakelen om verzekerden in het buitenland bij te staan. De gesprekken hebben als doel uit te leggen welke rol de alarmcentrales hebben om de afspraken in het convenant zo goed mogelijk voor de consument uit te voeren. In het nieuwste Convenant Samenloop reisverzekeringen / zorgverzekeringen zijn ook de bestaande afspraken nog wat duidelijker verwoord. Verzekerden kunnen als gevolg van de hernieuwde afspraken weer tot eind 2019 vertrouwen op hulp ter plaatse en dekking van hun kosten, als zij in problemen komen in het buitenland.

Verbetering efficiëntie
Dubbele dekking lijkt misschien fijn als dubbele zekerheid. Maar in het verleden mondde dubbele dekking al te vaak uit in een vervelende juridische strijd over het hoofd van de verzekerde. Daarbij probeerden de verzekeraars de kosten op elkaar te verhalen. Ook werden de polisvoorwaarden steeds ingewikkelder, om maar de aansprakelijkheid bij de andere verzekeraar te kunnen neerleggen. De verzekerde heeft daar niets aan. Dat probleem vormde een belangrijke aanleiding voor het eerste Convenant Samenloop reisverzekeringen / zorgverzekeringen. In het Convenant staat wanneer welke kosten voor rekening komen van welke verzekeraar. Daar hoeft de verzekerde zich geen zorgen meer over te maken. Ook verzekeraars hebben duidelijkheid vooraf en kunnen zaken veel efficiënter afhandelen.
Het Convenant Samenloop reisverzekeringen / zorgverzekeringen is gesloten door Zorgverzekeraars Nederland en het Verbond van Verzekeraars. De laatste is de branchevereniging van onder meer reisverzekeraars. Op de website van ZN staan het vernieuwde convenant en de namen van de deelnemende reis- en zorgverzekeraars. De bepalingen van het convenant zijn voor een consument van toepassing als zijn reisverzekeraar én zijn zorg- of ziektekostenverzekeraar deelnemen.