De kredietmarkt is flink in beweging. Nieuwe producten en afspraken leiden tot meer geregistreerde kredieten bij BKR. Veel van onze klanten zijn bang dat zij hierdoor geen nieuwe leningen meer kunnen afsluiten. Welke nieuwe regels zijn er en wat is de zin en onzin van deze regels?

In deze blog gaan we in op de gewijzigde en nieuwe registraties die zorgen voor een stijging van het aantal BKR registraties. Dit kan voor u gevolgen hebben bij het aangaan van een lening bij de bank, maar ook bij het aangaan van een private lease contract of een telefoonabonnement.

Private lease
Private lease contracten worden niet verplicht geregistreerd bij BKR. Veel aanbieders kiezen hier wel voor. Zo registreren bijvoorbeeld alle aanbieders die het Keurmerk Private Lease voeren hun contracten bij BKR. Contracten die na 1 juli 2016 zijn afgesloten worden geregistreerd met de code OA. Dit staat voor Operational Autolease. Het bedrag dat wordt geregistreerd is 65% van de maandtermijn x de looptijd van het contract in maanden.

Aanpassing grenzen
Sinds 1 december 2016 worden alle kredieten met een looptijd van langer dan een maand en hoger dan € 250, geregistreerd bij BKR. Omdat voorheen pas werd geregistreerd vanaf een looptijd van drie maanden en een bedrag hoger dan € 500, zijn nu meer kredieten bekend bij BKR.

Telefoonkrediet
Een abonnement waarbij een mobiele telefoon van meer dan € 250 in maandelijkse termijnen wordt afbetaald, wordt vanaf 1 mei 2017 geregistreerd bij BKR als een AK (aflopend krediet). Geregistreerd wordt het bedrag dat in totaal wordt afbetaald en de termijn waarbinnen dit gebeurt.

Gevolgen voor u
Kredieten worden door de verlaagde grenzen eerder geregistreerd en daarnaast zijn er nieuwe producten bijgekomen die ook worden geregistreerd. Hierdoor wordt er dus meer geregistreerd bij BKR en is er meer bekend over u. Zowel bij een aanvraag voor een consumptief als hypothecair krediet geldt dat met de nieuw geregistreerde kredieten rekening moet worden gehouden. Dit kan een grote impact hebben op uw leencapaciteit.

Voorbeeld
Een BKR toets laat de volgende nieuwe registraties zien:

Een krediet op de betaalrekening van € 350.
Een private lease contract met een geregistreerd bedrag van € 8.250.
Een mobiele telefoon van € 800 die op afbetaling is gekocht.

De nieuwe regels betekenen dat nu € 350 + € 8.250 + € 800 = € 9.400 wordt geregistreerd bij het BKR. Als deze klant een nieuw consumptief krediet aanvraagt, kan er minimaal dit bedrag (€ 9.400) minder consumptief geleend worden.

 

Wat verandert er nog meer voor u?
Bij het aangaan van een nieuw telefoonkrediet of private lease contract dat wordt geregistreerd bij BKR, geldt dat de aanbieder moet toetsen of u de lasten van het krediet kunt dragen. Dit betekent dat de aanbieder financiële gegevens bij u moet opvragen en een BKR toets uitvoert. Bestaande registraties, bijvoorbeeld een lening bij de bank of een lopend private lease contract, kan dus gevolgen hebben op nieuwe aanvragen bij diverse kredietaanbieders, waaronder dus ook een telefoonkredietaanbieder.

Zin en onzin
Dat u door de nieuwe regels minder nieuwe kredieten kunt afsluiten is absoluut waar. Veel mensen zullen dit als negatief ervaren. Echter, op deze manier wordt men beter beschermd tegen overkreditering. Want hoewel de kredieten eerst niet werden geregistreerd, brachten ze wel lasten met zich mee die de klant niet kon besteden aan een ander krediet. Dat nu rekening wordt gehouden met deze lasten is een manier om u te beschermen.

Meer weten over dit onderwerp?
Eerder schreven we al artikelen waarin de nieuwe regelgeving uitgebreid werd beschreven. Lees hiervoor het artikel ‘Private lease beperkt leencapaciteit’.