Direct bij aankoop een verbouwingmeefinancieren pakt gunstiger uit!Indien onze klanten willen verbouwen kan het uitmaken of men direct bij aankoop van de woning de verbouwingskosten meefinanciert of in een later stadium een verbouwing laten uitvoeren.

Verbouwen direct bij aankoop

Als men direct bij aankoop een verbouwing wil meefinancieren, dan mag 104% van de aanschafwaarde plus 2% overdrachtsbelasting en 104% van de waardevermeerdering na verbouwing gefinancierd worden.

Voorbeeld

  • De aanschafwaarde van de woning is EUR 230.000.
  • De maximale financiering bedraagt EUR 243.800 (EUR 230.000 x 104% + 2% overdrachtbelasting over EUR 230.000).
  • De klant wenst direct te verbouwen voor EUR 100.000 en overlegt een taxatierapport met een marktwaarde na verbouwing van EUR 300.000
  • De klant mag maximaal EUR 310.000 lenen (243.800 + 104% over EUR 70.000 ivm waardevermeerdering).
  • De klant dient EUR 27.200 aan eigen middelen in te brengen:  243.800 + 100.000 = 343.800 -/- 316.600 = EUR 27.200

Verbouwing later uitvoeren

  • De klant besluit om na een half jaar te gaan verbouwen.
  • De klant wenst na een half jaar te verbouwen voor EUR 100.000 en overlegt een taxatierapport met een marktwaarde na verbouwing van EUR 300.000
  • Hij mag, ervan uitgaande dat de waarde van de woning niet verder is gestegen, maximaal EUR 312.000 lenen (300.000 x 104%).
  • De klant moet EUR 243.800 (lopende hypotheek) + EUR 100.000 (verbouwing) -/- EUR 312.000 = EUR 31.800 aan eigen middelen inbrengen.
  • Het verschil tussen direct verbouwen en pas later verbouwen ontstaat door 2% overdrachtsbelasting (EUR 31.800 -/- EUR 27.200 = EUR 4.600, dit is 2% van EUR 230.000)