Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • u bent een rekeninghouder die gedekt wordt door het depositogarantiestelsel;
  • uw bank valt onder het depositogarantiestelsel;
  • het product valt onder het depositogarantiestelsel.

De regeling kent een maximum van € 100.000 per rekeninghouder per bank.  Dit maximumbedrag geldt per (rechts)persoon per vergunning houdende bank. Diverse vergunninghouders zijn onder meerdere handelsnamen bekend. Hieronder een tip hoe u eenvoudig kunt zien welke handelsnamen onder 1 bankvergunning vallen.

Bij DNB vindt u een overzicht van alle banken die onder het Nederlandse garantiestelsel vallen.

Neem hiertoe de volgende stappen:
• Ga naar:http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/WFTDG/index.jsp

• Klik in de linker kolom op ‘Banken’.
• U vindt hier de optie ‘Zoeken in de registers’.
Maak onder de optie ‘Financiële dienst’ de keuze voor ‘Depositogarantiestelsel (DGS)’.
• Voer vervolgens als zoekterm de naam van uw bank in.
Als de naam van uw bank verschijnt in het zoekresultaat, valt deze onder het depositogarantiestelsel.