Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning definitief verruimd naar
€ 100.000!

De ontvanger van het vermogen kan van de vrijstelling gebruik maken als de schenking wordt gebruikt voor:

  • Verwerving van de eigen woning.
  • Verbetering of onderhoud van de eigen woning.
  • Afkoop rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot eigen woning.
  • Aflossing van een eigenwoningschuld.
  • Aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning.

Willekeurige persoon
De voorwaarde dat er geschonken moet worden aan een eigen kind komt te vervallen. Aan iedereen die ouder is dan 18 jaar en jonger is dan 40 jaar mag € 100.000 belastingvrij worden geschonken. Dit betekent dat naast de schenking van ouder naar kind elk willekeurig persoon aan een derde mag schenken. Het is mogelijk om meerdere schenkingen van € 100.000 belastingvrij van verschillende personen te ontvangen voor de eigen woning. Vanuit fiscaal partnerschap kan maar één keer € 100.000 aan een bepaald persoon worden geschonken. Daarnaast geldt dat ouders ongeacht of ze nog samen zijn gezamenlijk maar € 100.000 aan een kind mogen schenking. Een kind kan dus niet van zowel zijn vader als moeder € 100.000 belastingvrij ontvangen.

Overgangsrecht schenkingsvrijstelling
Voor het bepalen van de vrijstelling wordt rekening gehouden met de eerder gebruikte verhoogde schenkingsvrijstelling. Onder voorwaarden kunnen degene die de schenking voor 2010 of in 2015 of 2016 hebben ontvangen gebruik maken van het overgangsrecht. Het overgangsrecht is zo ingesteld dat iedereen de mogelijkheid heeft (gehad) om gebruik te maken van de vrijstelling van € 100.000.

Ter verduidelijking zie onderstaand stroomschema ‘Overgangsrecht schenkingsvrijstelling’ bijgevoegd.

Uitsmeren schenking
De schenkingsvrijstelling van € 100.000 kan over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden verspreid. Bij de aangifte Schenkbelasting moet worden aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van de verhoogde vrijstelling van € 100.000. De schenker kan dan zelf bepalen in welke delen hij de schenking doet aan de ontvanger. De bedragen moeten wel uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar van de eerste schenking worden gebruikt voor  de eigen woning. Wel moet altijd rekening worden gehouden met de eerder genoemde voorwaarden.

De vrijstelling van € 100.000 is reeds bekend gemaakt op Prinsjesdag 2015 met als ingangsdatum 1 januari 2017.

  • De vrijstelling van € 53.016 (2016) blijft bestaan. Deze geldt alleen voor een dure studie.
  • Om gebruik te kunnen maken van de aanvullende vrijgestelde schenking, moet de ontvanger ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar.
  • Het is mogelijk om dit jaar nog gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling van
    € 53.016 en deze in 2017 aan te vullen met een schenking van € 46.984. Dit kan interessant zijn als de schenking wordt gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen. Door deze spreiding kan wellicht ook boeterente voor vervroegd aflossen van de hypotheek worden bespaard.

img_1451