De MobielSchadeMelden-app, die het Verbond van Verzekeraars, politie en verkeerskundig ict-bureau VIA lanceren, moet het voor gebruikers eenvoudiger maken om schade te melden.

Automobilisten die schade rijden, hebben geregeld moeite om alle gegevens van het Europees schadeformulier goed in te vullen, zo stelt het Verbond van Verzekeraars. Zo vindt één op de drie autobezitters na een schade het formulier gebruiksonvriendelijk. Eenzelfde aantal vindt dat het ingevulde formulier niet goed leesbaar is, zo blijkt uit onderzoek van GfK onder ruim 700 autobezitters die het afgelopen jaar schade hebben gehad. De nieuwe app moet de ongevalsregistratie makkelijker maken.

De app vult veel gegevens automatisch in. Ook hoeven er geen tekeningen meer gemaakt te worden: foto’s volstaan. Daarnaast is het mogelijk om alle soorten aanrijdingen te registreren. Zo kunnen nu ook fietsers en voetgangers schade melden en kan er melding worden gemaakt van gewonden (letselschade).

Onderzoek
De ondervraagde schaderijders in het GfK-onderzoek die niet in staat waren om alle gegevens op het schadeformulier in te vullen, leggen de oorzaak vooral bij de ongemakken van het formulier. Van deze groep begreep een op de drie niet alle instructies op het formulier, had 15%van de ondervraagden op het ongevalsmoment niet de juiste papieren bij zich en bij nogmaals 15% ontbraken gegevens van de tegenpartij.

Ambitie
Het Verbond, politie en VIA hebben samen met andere belangengroepen de ambitie om alle ongevallen volledig en correct geregistreerd te krijgen, waaronder ook schade bij fietsers en voetgangers. Door deze ongevallen in kaart te brengen, kunnen hulpdiensten en overheden het aantal verkeersdoden en -gewonden verder terugbrengen.

STAR Safety Deal
Het Verbond, politie en VIA zijn de initiatiefnemers van het STAR-project (Smart Traffic Accident Reporting), dat een einde moet maken aan de onderregistratie van ongevallen. Partijen die deelnemen aan STAR zijn Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, VeiligheidNL, de ANWB, de Fietsersbond, TeamAlert, Blijf Veilig Mobiel, Unie van Waterschappen en Veilig Verkeer Nederland.