Ieder najaar onderzoekt Moneywise de markt voor uitkerende lijfrentes. De afgelopen jaren was het overduidelijk dat een uitkerende lijfrente het beste kon worden ondergebracht bij een bank in een lijfrente bankspaarrekening. Dat levert een hogere uitkering op en kent nog een aantal andere voordelen, zoals geen verlies van vermogen bij overlijden of faillissement van de bank.
Ook in 2017 geldt dat banken in de meeste gevallen nog steeds de hoogste uitkering geven voor vrijkomend lijfrentekapitaal. Toch worden de verschillen met verzekeraars kleiner.
Verzekering op één leven levert meer op dan bank
Klanten die kiezen voor een uitkering op één leven zijn in een aantal gevallen bij een verzekeraar beter uit. Zo levert een koopsom van € 75.000 die in 15 jaar wordt uitgekeerd bij Reaal verzekeringen maandelijks € 469,74 op. Centraal Beheer bank levert dan als beste bank € 466,88 op. Het is lang geleden dat een verzekeraar meer opleverde dan een bank. Maar er zit wel een addertje onder het gras. Bij overlijden van de verzekerde verdwijnt het geld in de zak van de verzekeraar want er is dekking op slechts één leven. Bij banksparen wordt er altijd uitgekeerd aan de erfgenamen. Wie dat dan ook zijn. Om die reden kiezen veel mensen, ook als ze alleenstaand zijn, voor een uitkering bij een bank.

Uit het onderzoek blijkt dat in veel gevallen men bij een verzekeraar uiteindelijk minder ontvangt dan de inleg. Een koopsom van bijvoorbeeld € 50.000 levert na 10 jaar bij 4 van de 6 verzekeraars minder op dan de inleg. Bij de beste verzekeraar is na 10 jaar de totale uitkering € 50.155, dus slechts € 115 meer dan de inleg. De opbrengst bij een bank is na 10 jaar € 53.095. Dus € 3.095 meer dan de inleg.