Het coronavirus en COVID-19, de ziekte die het virus veroorzaakt, heeft de wereld in z’n greep. De mogelijkheden om te reizen en op vakantie te gaan, zijn nagenoeg volledig verdwenen. ‘Gelukkig hebben we een annuleringsverzekering’, dachten veel mensen de afgelopen weken.

Helaas blijkt de annuleringsverzekering in de meeste gevallen geen dekking te bieden voor corona-gerelateerde oorzaken, zoals een negatief reisadvies en gesloten grenzen.

Limitatieve dekking
De meeste annuleringsverzekeringen kennen een limitatieve dekking. Dekking bestaat alleen voor met name genoemde gebeurtenissen. Die gebeurtenissen hebben in de regel betrekking op de persoonlijke omstandigheden van de verzekerde. Hieronder vallen onder andere overlijden of een ernstige ziekte van een verzekerde of van een familielid.

Wanneer een reis dus geannuleerd wordt omdat bijvoorbeeld bij een van de reizigers COVID-19 is geconstateerd, dan is dat zeker een reden om een vergoeding te verwachten.

Anders is het wanneer een reis geannuleerd wordt vanwege een negatief reisadvies of de gesloten grenzen. Deze worden niet genoemd in de limitatieve dekking van de annuleringsverzekering. Veel verzekerden zijn hierin de afgelopen weken teleurgesteld door hun verzekeraar of assurantietussenpersoon. Reizigers worden vaak doorverwezen naar de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

ANVR en garantiefonds SGR
Een reisorganisatie probeert in beginsel altijd al een reis om te boeken, als zij een oorspronkelijk geboekte reisovereenkomst niet kan nakomen. Dat is bepaald in de ANVR-reizigersvoorwaarden. Onder de huidige omstandigheden is reizen nauwelijks mogelijk, dus voor het omboeken wordt gezocht naar een later moment waarop de reis alsnog kan worden ondernomen.

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere oplossingen. Daarom is de corona-voucher geïntroduceerd. Met deze voucher hebben reizigers de mogelijkheid om binnen een jaar hun reis te herplannen en alsnog te ondernemen. Bij uitzondering valt deze voucher onder de dekking van de voorwaarden van het garantiefonds SGR, waardoor de betaalde reissom door de waarde van de voucher verzekerd blijft wanneer de reisorganisatie failliet gaat.

Op alleen een vliegticket zijn de ANVR-reizigersvoorwaarden niet van toepassing. Voor het annuleren en/of omboeken van een vliegreis moet de reiziger zich tot de luchtvaartmaatschappij wenden. Ook luchtvaartmaatschappijen werken inmiddels vaak met een voucher.

Visum
Wanneer je een visum buiten je eigen schuld om niet verkrijgt, behoort dat in de meeste gevallen wél tot de limitatieve dekking van de annuleringsverzekering. Een reis wordt dus vaak wel vergoed, als de reis geannuleerd wordt omdat een visum door de wereldwijde coronacrisis niet wordt verstrekt of wordt ingetrokken. Dat is duidelijk bij een reis naar een land waarvoor onder normale omstandigheden een visum noodzakelijk is. Maar nu zijn ook binnen Europa meerdere grenzen dicht.

Binnen de zogenaamde Schengenzone is normaal gesproken vrij verkeer van personen mogelijk. We hebben dus geen visum nodig om bijvoorbeeld naar Spanje te reizen. Maar Spanje heeft de grenzen vanwege de corona-uitbraak nu gesloten. Het woord ‘visum’ betekent vrij vertaald ‘officiële toestemming om een land binnen te reizen en/of te verblijven voor een bepaalde tijd’. Die toestemming ontbreekt nu dus. Buiten de schuld van de reiziger om.

De kans dat verzekeraars dit zien als een gedekte gebeurtenis op de annuleringsverzekering, is klein. Wij zien echter met belangstelling uit naar mogelijke toekomstige jurisprudentie hierover.

Allrisk dekking
Enkele verzekeraars kennen een Allrisk dekking aks keuzedekking binnen de annuleringsverzekering. De dekking kan per verzekeraar verschillen. Maar in de meeste gevallen komt deze erop neer dat een vergoeding verstrekt wordt bij annulering door vrijwel alle onvoorzienbare en/of bijzondere omstandigheden. Mogelijk wordt ‘slechts’ een bepaald percentage van de reissom vergoed. Geen dekking bestaat voor gebeurtenissen die specifiek worden uitgesloten. Ook zien we dat verzekeraars hierin beperkingen invoeren voor geboekte reizen of nieuw afgesloten reizen na 15 maart 2020.