De contra-experts trekken aan de bel omdat verzekeringsmaatschappijen zich met het jaar harder zouden opstellen tegen klanten die het oordeel van de verzekeraars in twijfel trekken. Verzekerden die contra-expertise willen, worden geïntimideerd en krijgen te horen dat zij een lagere of helemaal geen uitkering krijgen, stelt de branche. Cliënten worden daarnaast zelden gewezen op hun wettelijke recht op een door de verzekeraar vergoed tegenonderzoek.

De rechten van verzekerden worden met voeten getreden. Contra-experts baseren zich op tientallen dossiers van ontevreden polishouders. Het is steeds hetzelfde liedje. De expert rapporteert ten nadele van de verzekerde en ten gunste van zijn opdrachtgever. Na het inschakelen van een contra-expert – als het zover al komt – rolt er steevast een hoger bedrag uit. En dan heb ik het niet over tientjes. Bij een grote schade gaat het vaak om duizenden euro’s en meer.

Bij Helder Verzekering is de standaardprocedure om bij grotere en complexe schades voor onze relaties een contra-expert in te schakelen om deze belangen optimaal te kunnen waarborgen. De recente stormschades hebben dit weer eens duidelijk uitgewezen.