In een bijlage bij de aanbiedingsbrief aan koningin Beatrix inzake het ontslag van het kabinet is een overzicht opgenomen van de voorgenomen maatregelen uit het Catshuisberaad.

Helder Hypotheek.nl geeft een overzicht van de meest relevante maatregelen die te maken hebben met de woning- en hypotheekmarkt.

Verlagen overdrachtsbelasting:
De overdrachtsbelasting voor woningen blijft structureel op 2% gehandhaafd. Dit kost 1,2 miljard in de periode 2013-2015 en 1,5 miljard structureel. Ter dekking wordt de onbelaste reiskostenvergoeding afgeschaft.

Fiscale behandeling eigen woning:
1. Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft, die gedurende looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost (opbrengst 3,4 miljard).
De kapitaalverzekering eigen woning blijft gehandhaafd voor bestaande gevallen.

2. De hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd voor bestaande gevallen. Eerbiedigende werking wordt als wettelijke norm vastgelegd: fiscale spelregels die gelden op het moment van het aangaan van de hypotheek, worden tijdens de gehele looptijd van de hypotheek gerespecteerd.

3. De aflosperiode met renteaftrek wordt voor nieuwe gevallen verlengd naar 35 jaar. Dit heeft een drukkend effect op de maandlasten. Om met name starters tegemoet te komen en de tijd te geven om vermogen op te bouwen wordt –naast het verlengen van de looptijd naar 35 jaar- de Loan To Value (bepalend voor de omvang van de hypotheek ten opzichte van huiswaarde) in een geleidelijk tempo afgebouwd. Deze wordt vanaf 2015 in zes jaarlijkse stappen van 1% verlaagd van 106% naar 100% (opbrengst 0,4 miljard).

4. Conform de gedragscode Hypothecaire Financieringen wordt het mogelijk ten behoeve van waardevermeerderende (en/of duurzame) investeringen in het eigen huis dit te verhogen tot 106% (“explainregeling”). Bij energiebesparende voorzieningen mag ook worden afgeweken van de inkomensnorm.

5. Extra aflossen van bestaande hypotheken wordt gestimuleerd. Met banken wordt een convenant gesloten om de boetevrije aflossingsmogelijkheid van hypotheken te verhogen van 10% naar 20% per jaar.

6. De schenkingsfaciliteit gericht op schuldaflossing eigen huis wordt uitgebreid van 50.000 euro naar 100.000 en de leeftijdsgrens voor de ontvangende partij wordt verhoogd naar 45 jaar.

7. De mogelijkheid van dubbele hypotheekrenteaftrek voor een voormalige woning die nog te koop staat, wordt in 2013 gehandhaafd.

Bron: Rijksoverheid