Ook na 1 augustus 2001 blijft de mogelijkheid bestaan dat ouders borg kunnen staan voor de hypotheek van hun kinderen.

Het valt niet mee om een hypotheek af te sluiten als je een starter op de woningmarkt bent. Ook niet-starters met een laag inkomen ondervinden last van de verzwaarde normen. Per 1 augustus 2011 komt daar nog bij dat banken hele strenge verstrekkingsnormen hanteren. Deze normen zijn vastgelegd in de CHF, de Gedragscode Hypothecair Financiers.

Lichtpuntje: “Borgstelling ouders”

99% van de hypotheekverstrekkers zijn niet meer bereid om met een borgstelling van ouders te werken. Alle speciaal hiervoor ingerichte financiële producten en mogelijkheden zijn uit het assortiment gehaald, op één na. Bij deze Nederlandse bank kan zondermeer een hypotheek worden afgesloten met een borgstelling van ouders. Een borgstelling geldt voor de hele hypotheek. Alleen ouders en schoonouders kunnen borg staan voor hun kinderen. Andere personen die borg staan worden niet geaccepteerd. Door de borgstelling kan bijvoorbeeld het tekort dat de kinderen hebben, toch gefinancierd worden.

Voorbeeld:

–         Bruto jaarinkomen: € 25.920,- (€ 2.000,- euro bruto per maand + 8% vakantiegeld)
–         Maximale hypotheek: € 119.189,-
–         Koopsom plus kosten koper en financieringskosten € 165.000,-
–         Borgstelling ouders
–         Hypotheek € 165.000,- geen probleem!
–         Netto maandlasten ca. € 450,- bij een rente van 5 jaar vast

Zodra het inkomen van de aanvrager(s) voldoende is kunnen de ouder(s) worden ontslagen uit hun hoofdelijke aansprakelijkheid.

Ouders die hun kind(eren) financieel helpen bij de aankoop van een woning

Als de woonlasten van een huis hoger zijn dan de financiële polsstok reikt, springen de ouders vaak financieel bij. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door geld te schenken of geld te lenen. Een andere manier is dat de ouder(s) samen met het kind “een financiering aangaan”. In het beleid van de Bank wordt onderscheid gemaakt tussen medeschuldenaarschap bij kinderen mét, en kinderen zonder aantoonbaar inkomens- perspectief.

Kinderen met aantoonbaar inkomensperspectief

Kinderen met aantoonbaar inkomensperspectief dienen te voldoen aan de voorwaarde dat ze jonger zijn dan 36 jaar en een opleiding op MBO-, HBO- of WO-niveau met positief resultaat hebben afgerond.

Kinderen met aantoonbaar inkomensperspectief dienen de hypothecaire lasten binnen een periode van drie jaar zelfstandig op te kunnen brengen. De ouders dienen als schuldenaar meeverbonden te worden.

Kinderen zonder aantoonbaar inkomensperspectief

Bij kinderen zonder reëel inkomensperspectief (ook studenten waarvan nog niet duidelijk is of ze de opleiding met positief resultaat zullen afronden), is het in uitzonderingssituaties mogelijk de ouder(s) als medeschuldenaar mee te verbinden. Daarbij dient het risico boven het bedrag dat meer geleend wordt dan op basis van het inkomen van het kind mogelijk is, afgedekt te zijn.

Voor zowel kinderen met als zonder aantoonbaar inkomensperspectief geldt dat de ouder(s) als medeschuldenaar dienen te worden meeverbonden, mits ze nu en in de toekomst over voldoende inkomen beschikken. De ouders dienen schriftelijk te verklaren dat ze het inkomenstekort van het kind aanvullen.

Van de ouder(s) dienen de volgende gegevens bekend te zijn:

 • NAW-gegevens en geboortedatum;
 • Inkomensgegevens zoals blijkt uit werkgeversverklaring/jaarcijfers en/of aangifte IB;
 • Pensioengegevens, indien de ouders 55 jaar en ouder zijn
 • BKR-verplichtingen (naar aanleiding van de BKR-toetsing);
 • Woonlasten (zijnde huur of hypotheeklasten (rente en aflossing)) volgens een recent
  bankafschrift;
 • Vermogen zoals blijkt uit IB-aangifte van het afgelopen jaar;
 • Eventuele wensen van de ouders die van belang kunnen zijn voor de betaalbaarheid.

Voor kinderen zonder aantoonbaar inkomensperspectief geldt dat naast de betaalbaarheid er extra zekerheid moet zijn ten aanzien van het risico boven het bedrag dat meer geleend wordt dan op basis van het inkomen van het kind mogelijk is. Hiervoor is inzicht nodig in:

 • Het vermogen van de ouder(s);
 • De gezinssituatie (het aantal kinderen);

Het vermogen van de ouder(s) moet voldoende zijn om het bedrag terug te kunnen betalen dat het maximale leenbedrag van de schuldenaren te boven gaat, rekening houdende met het feit dat de ouders verplichtingen kunnen hebben ten aanzien van andere kinderen.

Voor zover het vermogen van de ouders de overwaarde van de eigen woning betreft, dient deze eigen woning ter meerdere zekerheid te worden meeverbonden.

Schenkingen van ouder aan kind

Schenkingen van ouder(s) naar kind worden niet meegenomen in de standaard annuïtaire toets in het kader van de Gedragscode Hypothecair Financiers.

Bij een overschrijding van de normen van de Gedragscode kan in individuele gevallen wel rekening worden gehouden met schenkingen van ouder(s) naar kind.

Schenkingen van ouder(s) naar kind kunnen in uitzonderingssituaties als inkomen worden meegenomen op de volgende voorwaarden:

 • Het kind heeft aantoonbaar inkomensperspectief.
 • Het kind kan de hypothecaire lasten na afloop van de periode van schenkingen, uiterlijk binnen een periode van drie jaar, zelfstandig opbrengen.
 • De schenkingen van ouder(s) naar kind blijken uit één of meerdere (concept) notariële akte(n), waarin de schenkingen zijn overeengekomen.
 • De ouders tonen aan dat ze het te schenken vermogen ook daadwerkelijk hebben.

Schenkingen van ouder(s) worden vaak op basis van een voornemen tot schenking overeengekomen. Indien in een notariële akte schenkingen over een aantal jaren achtereen worden vastgelegd, kan de Belastingdienst zich namelijk op het standpunt stellen dat er sprake is van een eenmalige schenking. Er kan immers worden gesteld dat het te schenken bedrag (“contant gemaakt”) al tot het vermogen van de begunstigde is gaan behoren. Wij adviseren u, bij het opstellen van een schenkingsplan, zich goed te laten voorlichten door een notaris en/of fiscaal jurist.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Schenkingen van ouder(s) naar kind worden niet meegenomen in de beoordeling van aanvragen met NHG.

Benieuwd?

Benieuwd naar de mogelijkheden en welke bank deze fantastische mogelijkheid als enige in Nederland nog biedt, neem dan contact met ons op, 0570-686868.

Helder Hypotheek.nl

Helder advies dat geld oplevert