Wat doet u als uw rentevastperiode binnenkort afloopt?

Als de rentevastperiode van uw hypotheek binnenkort afloopt, moet u een belangrijke keuze maken. Dat is nog niet zo eenvoudig. Er zijn namelijk veel mogelijkheden en uw persoonlijke situatie is uniek. Wat kunt u doen?

Welke mogelijkheden zijn er? Afhankelijk van de resterende looptijd van uw rentevastperiode kunt u voor de volgende mogelijkheden kiezen (van kort naar lang gerangschikt):

  1. Kiezen voor een nieuwe rentevastperiode;
  2. De hypotheek oversluiten naar een andere aanbieder
  3. Rentemiddeling toepassen
  4. Wachten en voorlopig niets doen.

Let op. Bedenk wel dat het bij de huidige lage rente eerder om honderden dan om duizenden euro’s besparing per jaar gaat. En laat u vooral goed adviseren door een van onze adviseurs.

1. Nieuwe rentevastperiode kiezen?

Het eenvoudigste is om een nieuwe rentevastperiode met bijbehorende nieuwe rente kiezen, vlak voordat uw huidige rentevastperiode afloopt. Uw hypotheekverstrekker bericht u daar enkele maanden van tevoren over. Een kwestie van even wachten dus …

Tip. Vraag anders zelf om een voorstel. Hoe langer uw (nieuwe) rentevastperiode, hoe hoger de rente die u moet betalen. Als u verwacht dat de rente gaat stijgen, kiest u voor een langere rentevastperiode.

2. Oversluiten?

Bij een resterende rentevastperiode tot zo’n drie à vier jaar kan oversluiten voordelig zijn. U kunt dat bij uw huidige hypotheekverstrekker doen of bij een nieuwe. Boeterente moet u toch betalen. En die berekent de aanbieder voor u. U bent pas voordeliger uit als boeterente plus overige oversluitkosten (advies-, taxatie- en notariskosten) lager zijn dan de totale besparingen.

Tip 1. U kunt ook kiezen voor een andere aflossingsvorm, bijvoorbeeld een annuïtaire hypotheek. U betaalt dan elke maand hetzelfde bedrag, maar u lost er tegelijkertijd op af.

Tip 2. Wilt u geen annuïtaire hypotheek, vraag onze adviseur dan gerust om andere hypotheekvormen. U bent immers tot niets verplicht .

Let op. Als u een spaar- of beleggingshypotheek heeft, kunt u soms tegenwerking van uw hypotheekverstrekker verwachten als u wilt oversluiten. Dat heeft te maken met de verpande spaar- of beleggingsrekening die bestemd is voor aflossing van uw hypotheek aan het einde van de looptijd. Houd in elk geval rekening met een langere doorlooptijd en hogere kosten.

3. Oversluiten met rentemiddeling?

Oversluiten met rentemiddeling is voor een resterende looptijd van drie à vijf jaar ook een mogelijkheid. De boeterente wordt dan uitgesmeerd over nieuwe rentebetalingen.

Wachten?

Wachten op de renteontwikkelingen en voorlopig niets doen is een verstandige keuze als uw rentevastperiode nog lang is; denk aan meer dan drie à vijf jaar. Uw besparing is dan ongeveer even groot als uw boeterente of zelfs lager. Vraag onze advisuer wanneer voor u het juiste moment is.

Ingewikkeld? Onderschat de complexiteit niet. Tip. Berekeningen kunt u beter door onze hypotheekadviseurs laten uitvoeren of controleren. Denk bijvoorbeeld ook aan de fiscale gevolgen. Wat op het eerste gezicht voordelig lijkt, kan door de fiscale gevolgen toch minder aantrekkelijk uitpakken.