Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

In 2013 krijgen de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag van de overheid, ouders zullen zelf een groter gedeelte van de kosten moeten betalen. Dit blijkt uit het besluit kinderopvangtoeslag dat op 18 oktober 2012 is gepubliceerd.

De vergoeding gaat omlaag voor het eerste kind dat naar de kinderopvang gaat. Het eerste kind is het kind voor wie ouders de hoogste kinderopvangkosten hebben. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van 17.230 euro of lager gaat de toeslag voor het eerste kind niet omlaag. 

Ouders met een gezamenlijk inkomen van 118.189 euro of meer krijgen geen vergoeding meer voor het eerste kind. Voor het tweede en volgende kinderen krijgen deze ouders wel kinderopvangtoeslag. De vergoedingspercentages voor het tweede en volgende kinderen zijn gelijk aan 2012.

De maximum uurprijzen waarvoor ouders een vergoeding kunnen krijgen, worden voor 2013 verhoogd.  Voor dagopvang wordt de maximum uurprijs  € 6,46, voor de buitenschoolse opvang € 6, 02 en voor gastouderopvang € 5,17.

Proefberekening
Ouders kunnen vanaf medio november een proefberekening maken op www.toeslagen.nl wat er precies voor hen verandert. 

Kinderopvangtoeslagtabel 2013 (Besluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang), cijfermatige tabel zie bladzijde 5/6 van pdf.

Bron: Rijksoverheid