Met ingang van de “Voorwaarden & Normen 2017” geldt een nieuwe methodiek rondom de NHG-kostengrens.

De nieuwe kostengrensmethodiek bij NHG wordt als volgt bepaald.
De kostengrens wordt vanaf 2017 bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (€ 245.000) vermeerderd met de wettelijk toegestane Loan To Value (LTV): 101% zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV. Dit betekent dat er van 1 januari 2017 om het makkelijk te maken dus twee kostengrenzen zijn:

  • Voor leningen zonder EBV is de NHG-kostengrens € 247.450.
  • Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens € 259.700.

Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:

  1. De lening met NHG mag niet hoger zijn dan de kostengrens.
  2. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom.
  3. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag vermeerderd worden met maximaal 6% voor de bijkomende kosten. Dit percentage is vanaf 2017 variabel (tussen 0 en 6%) en niet meer forfaitair.
  4. De extra leenruimte bij EBV mag uitsluitend worden besteed aan energiebesparende voorzieningen.

Waarom zijn er twee verschillende kostengrenzen?
Een lening met NHG mogelijk moet zijn voor woningen tot aan maximaal de gemiddelde koopsom in Nederland, die gefinancierd worden tot maximaal de wettelijk bepaalde LTV. In het geval dat iemand energiebesparende voorzieningen in de woning wil treffen, geldt een andere wettelijk bepaalde LTV dan als daar géén sprake van is. In de nieuwe methodiek komt dit verschil beter tot uiting. Daarnaast gold in 2016 dat als een consument energiebesparende voorzieningen wilde treffen, dit ten koste van de maximale koopsom ging. In de nieuwe methodiek is de extra ruimte voor EBV daarom bovenop de maximale koopsom geplaatst. Veel eerlijker dus.

Hoe wordt de gemiddelde koopsom bepaald?
De gemiddelde koopsom wordt door het Kadaster maandelijks gepubliceerd. Voor de gemiddelde koopsom worden de cijfers van de maanden juni, juli en augustus van het jaar daarvoor gehanteerd en afgerond naar € 5.000-tallen.