Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan ons door te geven, bijvoorbeeld uw ouders? En bent u verplicht de leneing af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet u de gegevens over uw lening zelf aan de belastingdienst doorgeven. Alleen als u de gegevens aan de belastingdienst hebt doorgegeven, mag u in uw aangifte inkomstenbelasting (hypotheek)rente aftrekken voor het deel van de lening dat bij uw eigenwoningschuld hoort.

De belastingdienst heeft hier voor een formulier ontwikkeld op hun  internetsite. Hiermme kunt u de lening aan hun doorgeven. Met dit formulier kunt u ook:

 • een eerder doorgegeven lening wijzigen
  U hoeft alleen een wijziging van het rentepercentage, de einddatum van de lening of de manier van aflossen door te geven.
 • een eerder doorgegeven lening intrekken
 • gegevens opvragen van een eerder doorgegeven lening

Twijfelt u of u dit formulier moet gebruiken? Hiervoor hebben wij onderstaan een stroomdiagram gemaakt. Hierin kunt u in uw situatie zien of u dit formulier moet gebruiken.

Wat hebt u nodig?

 • de gegevens van de lening en de woning
 • uw BSN en DigiD
 • het BSN en de DigiD van eventuele andere leningnemers
 • naam en adres van de leningverstrekker(s)
 • het Buitenlands Fiscaal identificatienummer (TIN) of het BSN van de leningverstrekker(s)
 • bij een wijziging of intrekking: het kenmerk van de eerdere opgaaf lening eigen woning

Met het formulier geeft u voor uzelf en alle andere leningnemers de gegevens door. Deze personen hoeven dus niet meer zelf het formulier in te vullen. Iedere leningnemer moet wel zelf de opgaaf ondertekenen met zijn DigiD.

Stroomschema:

Hebt u de woning afgesloten voor uw eigen woning? Nee: u hoeft de lening niet aan de belastingdienst door te geven,
Ja, hebt u de lening op of na 1 januari 2013 afgesloten? Nee: u hoeft de lening niet aan de belastingdienst door te geven
Ja, hebt u een bestaande lening (van vóór 1-1-2013) overgesloten?Ja: u hoeft de lening niet aan de belastingdienst door te geven
Nee, hebt u de lening afgesloten bij een particulier, bijvoorbeeld een familielid? Ja: u moet de lening doorgeven aan de belastingdienst
Als u de lening heeft afgesloten bij een bank of levensverzekeringsmaatschappij met een adres in Nederland dan hoeft de lening niet aan de belastingdienst te worden doorgegven.

De adviseurs van Helder Hypotheek helpen u graag om de belastingdienst op een juiste wijze op de hoogte te brengen van een lening voor de eigen woning die niet bij een bank of verzekeraar is afgesloten.